Jobcenter Haderslev har det rygte som det fortjener, skriver

Jobcenter Haderslev har det rygte som det fortjener, skriver "Syg i Haderslev" i et brev til kommunens Beskæftigelses- og Integrationsudvalg.

"Jobcentret har det rygte som det fortjener"

Foreningen "Syg i Haderslev" har sendt et brev til Beskæftigelses- og Institutionsudvalget. Læs det her

Af
Af Peter Rasmussen

Du har tidligere her på siden kunnet læse nogle tilkendegivelser omkring en rapport, som chefen for Jobcenter Haderslev, Helge Gellert, har sendt til Haderslev kommunens Beskæftigelses- og Integrationsudvalg.
Foreningen "Syg i Haderslev", der har omkring 200 sygemeldte borgere som medlemmer, har valgt at sende udvalget et brev som modvægt til rapporten fra Jobcentret. Du kan læse hele brevet her:
 
Haderslev den 24. maj 2014
Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
Angående Jobcentrets og ikke mindst Sygedagpengeafdelingens dårlige ry hos brugerne af Jobcentret - jf. Helge Gellerts sagsfremstilling til udvalget. ”Syg i Haderslev” har gennemlæst Helge Gellerts fremstilling til det kommende udvalgsmøde. Helge Gellert skriver i sagsfremstillingen at Jobcenteret har ”et image der ikke afspejler faktuelle forhold, og som har influeret på trivslen blandt medarbejdere og kommunikationen mellem medarbejdere og borgere.
På den baggrund vil jobcentret starte en proces med henblik på at højne images blandt borgere og virksomheder. I dag forventer borgere og virksomheder i nogle tilfælde noget der ikke kan indfries. Jobcentret ønsker derfor blandt andet at højne videnniveauet om jobcentrets virke og resultater.
Der opstartes en proces, hvor der er fokus på at forstå behovet for et skifte i måden vi kommunikerer på og ambitionen om at skabe en helt ny relation mellem borger/virksomhed og jobcentret. I processen bliver der desuden investeret i relationer, der skal forbedre den oplevede service.”
Syg i Haderslev vil gerne kommentere på dele af ovenstående udsagn.
”Et image der ikke afspejler faktuelle forhold.”
Det er vores opfattelse at Jobcenterets image i høj grad afspejler virkeligheden – og dermed faktuelle forhold - således som den opleves af mange borgere. Hvis Helge Gellert med faktuelle forhold mener, at Jobcenteret ikke kan handle anderledes end de gør på grund af lovgivningen, så vil vi gerne understrege, at dette ikke er korrekt. Der er i den gældende lovgivning forsat mulighed for at foretage et individuelt skøn – ja, det er man faktisk pligtig til at gøre i hver enkelt sag – og dermed er der også mulighed for at fastlægge et kommunalt serviceniveau. Det gælder eksempelvis i forhold til • Tilkendelse af pension • Forlængelse af sygedagpenge • Bevilling af enkeltydelser
”har influeret på trivslen blandt medarbejdere og kommunikationen mellem medarbejdere og borgere.”
Vi betvivler ikke, at jobcenterets image har influeret på trivslen blandt medarbejderne, men hvad der ikke nævnes er, at Jobcenteret behandling af borgerne ikke blot har influeret, men har betydet en betydelig forringet livskvalitet for mange af de borgere, som er helt afhængige af Jobcentrets gøren og laden i deres sag. Det er et faktum, at borgere føler sig udsat for psykisk vold.
Når en borger er afhængig af en ydelse fra det offentlige, så er der ikke tale om to jævnbyrdige parter, men om en situation hvor den ene part – borgeren - er afhængige af den anden – sagsbehandleren/Jobcenteret. Det stiller særlige krav til sagsbehandlerne om at kunne indgå i en relation til borgeren, så borgeren føler sig hørt, set og forstået og behandlet ligeværdigt og respektfuldt. 
”I processen bliver der desuden investeret i relationer, der skal forbedre den oplevede service.”
Det er ikke muligt at vide hvad ovenstående sætning reelt dækker over. Det virker som ”sort tale”.  Men vi håber det betyder, at samtlige ansatte bibringes viden og forståelse for, at de er ansat for at servicere borgerne og virksomhederne i Haderslev Kommune på de områder, som man har med at gøre i Jobcentret. Det kræver bl.a., at man kan, tør og vil gå i dialog med og lytte til brugerne – også på brugernes betingelser.
På baggrund af sagsfremstillingen er vores konklusion, at Helge Gellert ikke har en erkendelse af, hvilke årsager, der ligger til grund for Jobcentrets ramponerede omdømme. Det er ej heller vores opfattelse, at det fagudvalg, der har ansvaret for Jobcentrets administration, har tilstrækkeligt kendskab til den måde som Jobcentret forvalter lovgivningen på og den måde som borgerne behandles på. Vi anerkender, at det nye udvalg forsøger at gøre noget, for om muligt at ændre på disse årsager.
Det er en uomtvistelig kendsgerning, at det aldrig vil kunne lade sig gøre at løse et problem, uden at kende årsagerne til problemet.
Helge Gellerts forslag og begrundelse afslører, at han er af den overbevisning, at Jobcentrets omdømme kan forbedres, uden at han kender eller erkender årsagerne til det dårlige omdømme, og uden at ændre eller bearbejde disse årsager. Populært sagt, kan man sige, at Helge Gellert kun ønsker at pudse de vinduer i jobcentret, der vender ud mod gaden, men det bliver resten af vinduerne jo ikke rene af!
Helge Gellert synes ikke at kunne overskue årsagerne til Jobcentrets ramponerede omdømme, og viser en manglende ulyst til at erkende, at det dårlige omdømme måske kan skyldes en erkendelse af eller en frygt for, at han selv er en del af årsagen til Jobcentrets ramponerede omdømme.
Helge Gellerts forslag og begrundelser virker som et forsvar for ham selv og det system, han har ansvaret for og selv har bygget op. Han ønsker ikke at synliggøre de reelle årsager til, at behandlingen af syge mennesker i Haderslev Kommune under hans ledelse, har fået en stadig kraftigere subjektiv karakter.
En blotlægning af de reelle årsager til den stadigt stigende subjektivitet i sagsbehandlingen over for især langtidssyge mennesker, udgør en alvorlig risiko for Helge Gellerts egen position og stilling. Det er reelt denne risiko, Helge Gellert mener at kunne imødegå ved at få professionelle "omdømmereparatører" til at polere såvel hans eget som Jobcentrets ramponerede omdømme, men løbet er for længst kørt.
Det kan ikke lade sig gøre, og derfor bør politikerne i Haderslev Kommune gå helt anderledes til værks, hvis de ønsker at løse de problemer, som bliver mere og mere åbenlyse. Det betvivles, at politikerne har haft en aktiv indflydelse på serviceniveauet i Jobcentret, selv om man naturligvis tager ansvaret for det.
Politikerne skal aktivt ind i de sager, hvor der er tale om skøn, for det er – som tidligere nævnt - decideret urigtigt, at man ikke kan skønne anderledes i sagerne end man gør p.t. Politisk har man mulighed for at fastlægge et niveau for skøn i sagerne, som er anderledes end i dag, og som klart overholder lovgivning og ikke mindst principafgørelser.
Til eks. skulle man prøve at deltage i møder i Rehabiliteringsteamet i hhv. Haderslev og i Kolding og Vejen – det er 2 forskellige verdener at komme til, og det skyldes ikke kun, at man i Haderslev har en decideret usympatisk sundhedskoordinator fra regionen - som der også er klaget over i andre kommuner – som man ikke har i de andre 2 kommuner. Man kunne dog i det mindste undersøge, om andre gør tingene på en måde, som man kan lære af. Faktum er, at det ikke er alle Jobcentre i Danmark som har et dårligt omdømme. Et afgørende element i den sammenhæng er ledelse og tilgangen til borgerne.
Vi vil ikke beskyldes for at drive heksejagt, men er overbevist om, at Helge Gellert kompetencer kan bruges bedre andre steder end til at lede Jobcentret.
På vegne af Syg i Haderslev
Mogens Rerup soc.rådgiver

null

Publiceret 24 May 2014 13:00