Mange havde lyst til at kigge på orkideer.

Mange havde lyst til at kigge på orkideer.

Mange ville kigge på orkideer

Orkidétur til skovene i Gråsten havde mange deltagere

Af
pra

Naturhistorisk forening for Sønderjylland afholdt forleden en orkidetur ved Margrethesøen i Gråstenskovene. Specielt orkideen majgøgeurt med sine rødviolette blomsterstande var der i tusindvis, men også skovgøgelilje med de smukke hvide blomster sås. Der sås også de smukke blomster lav skorsoner og hjertegræs og i den omkransende skov sås 3 andre orkidearter, nemlig tyndakset gøgeurt, skovhullæbe og ægbladet fliglæbe.
Biologerne Uwe Lindholdt og Vagn Heckmann fortalte om blomsternes biologi, og om hvordan engene efter orkideernes blomstring plejes med afgræsning og høslet for at bevare orkideerne, da de er meget lyskrævende. Ganske vist er orkideerne fredet og dermed beskyttede mod plukning og opgravning, men de tåler heller ikke at området vokser til i krat og skov eller at der gødes eller sprøjtes med pesticider. Endelig fik deltagerne også fortælling om Gråstenskovene, som af EU er udlagt som Natura 2000-område, og om det meget specielle karpefiskeri i gråstensøerne, som er et særligt stykke sønderjysk kulturhistorie, og hvor sønderjyderne ved juletid køber de specielle karper. Der var mødt 102 deltagere op i det flotte majvejr.

Majgøgeurt er ret almindelig i skovene ved Gråsten.

Majgøgeurt er ret almindelig i skovene ved Gråsten.

Publiceret 24 May 2014 11:45