Lellinge Skoles elevtal ventes at falde med 30 procent i løbet af de næste fem-seks år, og det er et centralt argument for valget af skolen som en af dem, der skal lukkes.

Lellinge Skoles elevtal ventes at falde med 30 procent i løbet af de næste fem-seks år, og det er et centralt argument for valget af skolen som en af dem, der skal lukkes.

Seks skoler rammes af ny skolestruktur

Tre skoler skal lukkes, mens tre andre rammes på anden vis i oplægget til den nye skolestruktur, som blev præsenteret i denne uge.

Af
Martin Rasmussen

SKOLELUKNINGER: Seks af kommunens folkeskoler berøres direkte af den aftale, som et bredt politisk flertal i byrådet i denne uge præsenterede for offentligheden:
Lellinge Skole, Gørslev Skole og Højelse Skole foreslås lukket, og Holmebækskolen og Alkestrupskolen skal fremover være 0-5. klasses skoler, mens Herfølge Skole udelukkende bliver for 6-9. klasses elever, hvis forslaget til ny skolestruktur vedtages. Der skal desuden undersøges muligheder for at finde en anden placering til specialskolen Ellebækskolen.
De resterende ti folkeskoler i Køge Kommune vil køre videre som nu i uændret form.
Den nye skolestruktur vil give en samlet besparelse på omkring 12,5 millioner kroner om året fra 2016, men det understreges, at der ikke er tale om en spareøvelse, da pengene bliver på skoleområdet, hvor de skal være med til at sikre den kvalitet i undervisningen, som fremhæves som gevinsten ved den ændrede skolestruktur.
Dertil kommer, at der skal bruges flere penge på sikre skoleveje og transport af de elever, som nu kan se frem til at få længere til skole.
I løbet de næste fem-seks år ventes elevtallet at falde med 700 elever i Køge Kommune, oplyser Køge Kommune med henvisning til befolkningsprognosen for de kommende år, og det er denne udvikling, byrådet har set sig tvunget til at reagere på.
Det er endnu ikke afklaret, hvad der i givet fald skal ske med de tomme skolebygninger - de vil enten blive brugt til andre offentlige formål eller solgt.
Det politiske oplæg til ny skolestruktur vil komme i offentlig høring fra 19. juni til 26. august. Der vil også blive holdt møder med skolebestyrelser og ansatte på de berørte skoler, så de kan få uddybet grundlaget for ny skolestruktur.
Forligskredsen bag oplæg til ny skolestruktur består af Venstre, Det Konservativt Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Socialdemokraterne, Ny Centrum, Dansk Folkeparti samt løsgængerne Søren Brask og René Jespersen. Enhedslisten står uden for.

Publiceret 24 May 2014 12:00