Fra venstre er det Dorthe Milling Stjernhold, rektor på handelsgymnasiet, Bente Esbensen Jensen, direktør på Business College Syd samt Elisabeth Vestergaard og Hans Martensen fra Institut for Grænseforskning ved SDU.

Fra venstre er det Dorthe Milling Stjernhold, rektor på handelsgymnasiet, Bente Esbensen Jensen, direktør på Business College Syd samt Elisabeth Vestergaard og Hans Martensen fra Institut for Grænseforskning ved SDU.

Universitet og handelsskole underskriver aftale

SDU Sønderborg og Handelsgymnasiet, Business College Syd indgår forpligtende samarbejde

Institut for Grænseregionsforskning, Syddansk Universitet (SDU) og Handelsgymnasiet, Business College Syd har netop underskrevet en samarbejdsaftale med det formål at knytte handelsgymnasieelever tættere til SDU-campus i Sønderborg.
”I gymnasiet skal de unge erhverve sig studiekompetencer, således at de er parate til at læse videre. Dette gøres allerede i forbindelse med projekter i studieområdet og studieretningsprojektet. Men vi vil gerne understøtte processen yderligere,” siger direktør på Business College Syd, Bente Esbensen Jensen.
”Derudover ser vi da gerne, at flere unge mennesker vælger en videregående uddannelse på universitetet. Vores overgangsfrekvens kunne sagtens blive højere,” siger Hun.

Klogere på fremtiden

Aftalen dækker såvel formidlings- og informationsaktiviteter, men også konkrete uddannelsesforløb, hvor handelsgymnasieeleverne får lov til at snuse til fagene og studiemiljøet på SDU. Samarbejdet skal også gøre eleverne klogere på deres fremtidige uddannelsesvalg.
Direktør og Institutleder ved Institut for Grænseregionsforskning, SDU, Elisabeth Vestergaard siger om aftalen:
”Vi er rigtig glade for samarbejdsaftalen på SDU, da vi får mulighed for at lære kommende elever at kende, herunder de forudsætninger og kompetencer handelsgymnasieelever kommer med ved start på en videregående uddannelse. Den tættere tilknytning til den lokale campus i Sønderborg giver forhåbentlig flere unge fra BCS lyst til at uddanne sig videre her, end vi ser i dag,” siger hun.

Publiceret 24 May 2014 06:00