Kolding Havn er en industrihavn hvor der til daglig er beskæftiget omkring 1000 ansatte.

Kolding Havn er en industrihavn hvor der til daglig er beskæftiget omkring 1000 ansatte.

Kolding Havn:

Udvikling og vækst

På havnens godt 50 virksomheder er der beskæftiget cirka 1000 ansatte mens arbejdet i havnen generer omkring 3000 stillinger landet over

Af
Af Anne Andersen

”På trods at, at vi er en erhvervs-og industrihavn, så vil vi gerne vokse i samspil med byen. Kolding Havn vil sammen med byens borgere finde muligheder til at udnytte de frie rum samtidig med vi tager hensyn til det at drive erhvervshavn, siger havnedirektør Claus Holm Christensen der kan glæde sig over, at havnen vækster omkring 7 procent om året, og at man er tilbage på stort set samme niveau som før krisen.
 
 
 

Indhegning

Der er cirka 50 større og mindre virksomheder på havnen, og som det ser ud i dag, så kan alle bevæge sit frit på store dele af havneområdet. Men arbejdet med at spærre havnen af er allerede i fuld gang og til efteråret vil det være en noget anderledes oplevelse besøgende og brugere af havnen får:
”Efter terrorangrebet i 2001 er der kommet nogle krav til, hvordan man skal holde opsyn med hvem og hvad der anløber havnen. Det betyder, at vi kommer til at sætte syv porte op, så man ikke længere kan færdes frit på havnen”, forklarer Claus Holm Christensen og understreger samtidig, at det fortsat vil være muligt at færdes på en del af arealet:
”Vi har fundet frem til en model der gør, at dele af havnen fortsat er åben, mens det vil kræve adgangstilladelse til andre dele. Dels vil det betyde en større sikkerhed for dem der arbejder her, men det vil også betyde et mindre svind, idet der vil værre mere kontrol med, hvem der opholder sig på havnen”.
Man vil fortsat kunne få adgang til de lukkede områder, men kun hvis man har et reelt ærinde:
”Der vil være forskellige muligheder. Dem der skal ind ofte vil få en form for brobizz, så de er forhåndsgodkendt. Men hvis man bare skal ind på en af virksomhederne for engang imellem at købe strøelse, så vil man få ad hoc adgang”, forklarer havnedirektøren.

Et byrum

Mens arbejdet med indhegningen allerede er i fuld gang, så overvejer man løbende hvilke begivenheder og events der de kommende år kan være med til at give koldinggenserne nogle gode oplevelser på havnen:
”Det kunne være, at vi arrangerede en koncert på flydepramme på vandet. Det kunne være en sail in bio, hvor man sejlede ind og så en film på et lærred på eksempelvis DLG-siloen.  Det kunne også være, at vi skulle skabe en form for byrum eller rekreativt område. Jeg tror, at der de kommende år kommer til at ske meget langs Trindholmsgade”, forudser Claus Holm og fortsætter:
”Vi skal som virksomhed gøre Kolding Havn til noget, som man er stolt af i Kolding. Vi har måske været lidt for usynlige, men det vil vi gerne ændre på fremadrettet”, slutter Claus Holm Christensen.

Kolding Havn

Kolding Havn blev etableret i 1843 og er i dag blandt Danmarks 10 største havne med
en samlet godsomsætning med skib i 2007 på 1,27 mill ton.


Havnen er en industri-, krydstogt- og trafikhavn med flere end 50 virksomheder og 1.000 ansatte.


Fra efteråret vil store dele af havnen være afspærret med 7 permanente porte.
Man kan fortsat få adgang til havnen enten med en ”brobizz”, via bluetooth på telefonen, en ad hoc tilladelse eller et adgangskort.

Publiceret 24 May 2014 18:00