Findes dokumentationen?

Det er endnu ikke lykkedes at fremskaffe den dokumentation der berettiger HBC til at modtage særlig sponsorstøtte

Gennemsigtighed i forhold til at yde kommunale sponsorkroner til foreningslivet. Lige vilkår for ansøgere til kommunale sponsorkroner samt en dokumentation på, at den ene forening bliver valgt fra og en anden valgt til er blevet efterlyst af Hvidovre Avis i sidste uge. Flere af de lokale foreninger, der hele tiden bliver Sorteper i spillet om at få tildelt kommunale sponsorkroner, deler nok den interesse.

Svarene fra de politikere, der har med sagen at gøre er ikke dukket op, og i skrivende stund er der intet, der tyder på, at der overhovedet foreligger en dokumentation på de modydelser, foreningerne skal diske op med for at komme i betragtning. Det vil sige, at der ikke er stillet noget som helst op, man kan måle den ene forening på i forhold til den anden. Når eksempelvis volleyballklubben bliver nummer fem i den bedste herreliga, kommer på landsdækkende tv og har en stor ungdom, der laver fornemme resultater. Når kajakklubben sendes deres dygtige roere ud til nationale og internationale stævner, eller atletikklubbens serier af danske mesterskaber for ungdom og seniorer og tennisklubbens repræsentation i landets bedste tennisrække. Disse præstationer skulle i givet fald måles op mod de præstationer HBC har leveret, så man på den måde kan retfærdiggøre, at det netop er HBC, der løber med de lokale sponsorkroner. Dokumentationen foreligger ikke. Det betyder, at det er op til politikerne at indstille og afgøre, hvem der skal modtage sponsorkronerne. Her bliver det for alvor ugennemskueligt. Det handler ikke om at fratage HBC deres sponsorat, men at stille de øvrige klubber og foreninger lige. Retfærdighed og gennemskuelighed er faktorer, der styrker motivationen i de foreninger, der også kæmper hver dag for at skabe resultater. Som det er nu og har været gennem de seneste mange år, ryger motivation med risiko for, at dygtige ledere, trænere og udøvere finder andre løsninger. Det gør Hvidovre som kommune fattigere blot ikke på den økonomiske side. Er der råd til flere kommunale sponsorkroner? Det politiske svar er jo altid, at her er tale om en prioritering, hvor sponsorkroner skal kæmpe med skolebøger og ældrepleje. Men selvfølgelig er pengene i systemet. Hvad er en million i forhold til det kommunale budget på tre milliarder? Der er eksempelvis råd til at støtte et lokalhistorisk arkiv, et cirkus samt et privat filmselskab m. fl., og det er alt sammen fint nok, men der burde så også være råd til at støtte det store foreningsliv. Vi taler om små penge, der kan gøre en stor forskel. Vi så senest, at kommunen var i stand til, men et snuptag at finde 300.000,- kr. til atletiktræneren Stefan Hari, der nu sammen med sin søn er i Sparta. Så selvfølgelig er pengene der. Kultur- og fritidsudvalget Der blev i tirsdags holdt møde i Kultur- og fritidsudvalget, hvor punkt 7 handlede om en fortsat støtte til HBC på 100.000,- kr. årligt frem til 2016. Herfor stemte Ømer Kuscu, Maria Durhuus fra liste A, samt fra Charlotte H. Larsen Dansk Folkeparti. Arne Bech fra liste H stemte imod med følgende bemærkning: ¿Hvidovrelisten ser gerne tilskud til HBC, men mener, at der er tale om en urimelig forskelsbehandling i forhold til øvrige foreninger, hvorfor vi ønsker at fremføre et ændringsforslag til Kommunalbestyrelsen¿. Det møde er den 24. juni. Formanden for udvalget SF"s Niels Ulsing deltog ikke i afstemningen. - Jeg ville undersøge spørgsmålet om inhabilitet igen, og siden sidst er min søn Rune kommet på lønningslisten i HBC og med udsigt til lønforhøjelse, kan man med en vis ret sige, at jeg kan være med til at påvirke, om han kan få en rimelig løn eller ej. Derfor valgte jeg ikke at deltage... - Det var klart for enhver, at når andre klubber, får mulighed for at søge om sponsorstøtte, vil det kræve en pæn forhøjelse ar sponsorpuljen. Derfor prøvede A og F i budgetbehandlingen, at komme igennem med en pulje på 600.000, men blev stemt ned af de andre partier og lister, incl. Liste H. Da vi ikke har flere midler i udvalget til formålet, skal vi tage pengene fra vore andre puljer, eller sende ansøgningerne videre, og håbe at økonomiudvalget eller KB vil bevilge pengene, men ingen er afskåret fra at søge, og få ansøgningen behandlet... Sjovt nok forsøgte Liste H sig med et forslag om at etablere en decideret sponsorpulje på 600.000,- kr. ved samme budgetmøde, men her stemte A og F imod sammen med konservative Steen Ørskov. ebohvidovreavis.dk

Publiceret 11 June 2014 08:00