Anders Wolf Andresen (SF).

Anders Wolf Andresen (SF).

- Ingen elever får en bedre skolegang...

- Der skal flere penge til at give vores børn en bedre skoledag, mener Anders Wolf Andresen...

- For at gøre lærerne og folkeskolen bedre i stand til at håndtere inklusionen af elever med særlige behov, er SF klar til helt konkret at investere 600 mio. kr. over de næste tre år...

Af
oashvidovreavis.dk

Således lyder det fra Anders Wolf Andresen (F) - og videre siger han: - Den hidtidige debat om inklusion i Hvidovre har her i avisen haft en tendens til at foregå på et lidt abstrakt plan bl.a. med spørgsmålet om vi skal have en målsætning på 96 procent inklusion, i stedet for de 98 procent, som det hidtil har været målet. Og det selv om Hvidovres folkeskoler allerede ligger over 96 procent inklusion! For SF er det vigtigste, at vi arbejder helt konkret med at forbedre skoleelevernes hverdag og indlæring. Vores holdning er selvfølgelig, at vi skal tage udgangspunkt i det enkelte barn og barnets behov... Tomt slag i luften For kort tid siden viste en undersøgelse fra Danmarks Lærerforening blandt de involverede lærere i de 10 kommuner, der i efteråret 2012 blev særligt udvalgt af Undervisningsministeriet til at være frontløbere i inklusion, at 82 procent af de lærere, der har inkluderede elever, ikke mener, at de inkluderede elever får det undervisningstilbud, de har krav på. - Undersøgelsen viste, også at 80 procent af lærerne ikke føler, at de er uddannelsesmæssigt rustet til at undervise de inkluderede børn, fortæller Anders Wolf Andresen: - Det er en meget væsentlig bekymring og det er vigtigt, at vi lytter til lærerne. Senest har Danmarks lærerforening - forståeligt nok - kritiseret, at der i den netop indgåede økonomiaftale for 2015 mellem regeringen og Kommunernes Landsforening ikke er afsat midler til den øgede inklusion. - Med de 600 mio. kr. som SF foreslår at investere, kan lærerne uddannes bedre til at klare inklusionsopgaven og der kan kommer flere voksne i landets skoleklasser. Det løser ikke alle udfordringer i Hvidovres skoler, men kan sammen med vores eksisterende kvalitetsløft og inklusionsindsats være det ekstra løft, der skaber tryghed om inklusionen. Vi skal naturligvis lytte til bekymringerne i forhold til en for høj inklusions-målsætning, men bekymringerne er primært relevante, når der ikke er afsat ressourcer nok, i form af efteruddannelse og lærer-tid, til at favne alle børnene... - Om forslaget om 96 procent inklusion - som Venstre, Dansk Folkeparti, Hvidovrelisten og Enhedslisten vedtog i Kommunalbestyrelsen - må jeg være ærlig og sige, at det er et tomt slag i luften. Der flyttes ingen penge og der ændres ingen konkrete indsatser. Der er ikke ét barn i Hvidovre, der får en bedre skoledag af et sænket mål. Derimod er der mange børn, der kan få en bedre skoledag, hvis SF¿s forslag om at styrke inklusionen med 600 mio. kr., der finansieres af det økonomiske råderum der er lagt op til med væksten i det offentlige forbrug i 2015, bliver vedtaget i Folketinget, slutter Anders Wolf Andresen...


Vi skal arbejde helt konkret med at forbedre skoleelevernes hverdag og indlæring, siger Anders Wolf..

Vi skal arbejde helt konkret med at forbedre skoleelevernes hverdag og indlæring, siger Anders Wolf..

Publiceret 11 June 2014 08:00