Alliken er altædende. Her mæsker den sig i kirsebær, som en anden nok også gerne ville have mæsket sig i.

Alliken er altædende. Her mæsker den sig i kirsebær, som en anden nok også gerne ville have mæsket sig i.

Naturen lige nu:

Alliken er den intelligente gadedreng

Vi har mange byfugle. Alliken er en af dem

Af
Af Ole Klottrup Danmarks Naturfredningsforening

Hvad er der ved en by uden gråspurve, mursejlere og alliker? Efter vores mening ikke et klap - den er død, konform, kold!
Disse hardcore byfugle har præget vores byer med deres liv og lyde siden arilds tid. Når FredericiaC begynder at vokse op, må vi huske at fortælle arkitekterne, at de skal sørge for gode redemuligheder.
Alliken er den spøjseste af vores fugle - tit i flok og altid i aktivitet - ude på gale streger, gennemført med intelligens.
Et forår så jeg allikerne gå rundt på ryggen af nogle kvier på en mark i Egeskov. De pirkede på dyrene, som roligt fandt sig i det. Og jeg kom til at tænke på de oksehakkere, jeg har set i Afrika.
Befriede allikerne mon kvierne for uønskede snyltere, tænkte jeg. Men da allikerne fløj op til deres reder i kirketårnet, havde de røde overskæg. Så deres tur på kvieryg handlede ikke om mad og utøj - men om at hente redemateriale i kviernes overflødige vinterpels. Ja selvfølgelig!
Provsten siges ikke at være så glad for allikerne - de støjer under begravelser, drikker af blomstervaserne og skider på gravstenene.
Men allike-entusiaster blandt personaler har hidtil undgået, at allikerne bliver forhindret i at komme ind i glamhullerne på kirketårnet for at yngle.
På billedet ser du alliken æde kirsebær i Nestlegårdens haveanlæg i Kongensgade. Men den er ellers altædende.
Når fulderikkerne i weekend-nætterne er draget gennem byen og har “tabt” pizza-stykker og pølserester, er det allikerne - og mågerne - der rydder op. Der ryger også en solsorteunge ind imellem. Ellers tager de på udflugt til markerne uden for byen og finder spildkorn, orme, snegle, insekter og meget andet godt.
Allikens korte skrig har i ældre tid givet den navnet “ka”. Det genfindes i navnet Kalundborg. Så knyttet er alliken til vores byer.
Følg også årets gang på Facebook og få inspiration til ture ud i naturen: Danmarks Naturfredningsforening i Fredericia.

Publiceret 28 July 2014 06:00