KØS' forplads som den tager sig ud i dag.

KØS' forplads som den tager sig ud i dag.

Arkæologer graver på KØS’ forplads

KØGE: Arkæologer fra Museum Sydøstdanmark er netop nu ved at lave en forundersøgelse af arealet foran KØS Museum i forbindelse med anlæggelsen af ny forplads.
Arkæologerne har gjort fund fra dengang, hvor pladsen husede den tidligere skole, Borgerskolen, men også endnu ældre fund, der viser fundament og vægforløb til den tidligere præstegård.
Arkæologer fra Museum Sydøstdanmark arbejder, graver og pensler i jorden foran pladsen på KØS Museum for kunst i det offentlige rum i Nørregade. De er netop ved at lave en forundersøgelse af området foran museet i anledning af anlæggelsen af ny forplads. Arkæologerne skal 70 cm ned i jorden.
Arbejdet med den ny forplads, der bliver realiseret med en donation på 7 mio. fra Annie & Otto Johs. Detlefs' Fonde og er skabt af kunstneren, Ann Lislegaard, vil vare de næste måneder. Den ny forplads forventes indviet 30. oktober 2014.

Den tidligere præstegård dukker op

Museets nuværende bygning er den tidligere opført i 1894. På pladsen foran bygningen kan arkæologerne se rester af den tidligere skolebygning fra omkring 1804 samt en tidligere præstegård fra mindst 1633.
Dateringen af præstegården bygger på fundne sten med indridsninger og bomærker, som også ses andre steder i Køge, fortæller arkæolog Tim Nielsen.
I forbindelse med restaureringen af Køge kirke i ca. 1500 er der blevet genbrugt en række sten fra kirken til kældre og andre bygninger rundt omkring i Køge, og her ses samme indridsninger.
Det kan derfor give en formodning om, at præstegården, som arkæologerne har fundet vej til, kan stamme tilbage derfra.
Dyreknogler, kridtpiber og knapper Tim Nielsen beretter, at de har fundet lidt dyreknogler, kridtpiber, to mønter fra h.h.v. 1787 og 1771, samt knapper og skriveredskaber fra 1900-tallet – højst sandsynligt fra dengang skolen lå på pladsen i Nørregade.
- Personligt håber jeg jo på, at vi finder et skelet, siger Tim Nielsen med et blink i øjet, da skeletter er hans speciale.
Arkæologernes arbejde kan følges på Museum Sydøstdanmarks www.Facebook side.

Publiceret 01 August 2014 10:00