Beboerne på I.G.Smiths Allé er ude med riven overfor ny høring.

Beboerne på I.G.Smiths Allé er ude med riven overfor ny høring.

Beboerne undrer sig meget over høring

Beboerne i området ved I.G. Smiths Allé føler sig stavnsbundet under anlægsarbejdet

Hvorfor lave en høring, hvis svarene ikke bliver hørt?

Af
key

Det er nogenlunde sådan en række beboere i området omkring I.G. Smiths Allé har det, efter Hvidovre Kommunes Plan- og Miljøafdeling i forrige uge satte en ny høring i gang i forbindelse med, at anlægsarbejdet i området støjer over de almindelige tilladelige grænser. Alle tiltag for at mindske støjen er sat i værk, og det betyder, at arbejdet ikke kan udføres uden at der dispenseres fra de almindelige tilladte grænser. Beboerne i området, der siden februar har været stærkt plaget af larm og støv er igennem deres advokat kommet i besiddelse af blandt andet embedslægens høringssvar og de undrer sig over, at der ikke ses på hele forløbet, hvor de helt tilbage fra februar har været ekstremt udsat for støv og støj. - Der er blevet arbejdet i weekender, helligdage, om aftenen helt frem til 20-21, vi har fået dårlig oplysning om arbejdet, byggepladsen har ikke været afskærmet eller lukket, og der er ikke reageret på vores klager. Vanding af området er først trådt i kraft i midten af juni. Der har været fejl på fejl på fejl, og vi er blevet behandlet som om vi har overreageret selv om reglerne utallige gange ikke er blevet overholdt, siger Linda Bach, der er en af de beboere, der igennem de sidste måneder har haft anlægsarbejdet helt inde på livet og tilføjer, at hun stadig har uendeligt svært ved at tro på, at beboerne bliver taget seriøst, selv om deres klager har vist sig at holde stik. Beboerne undrer sig altså blandt andet over, hvorfor der først efter de mange klager sættes en fast mand på byggepladsen til at observere om kravene overholdes. - Det er godt at de skærper reglerne og kravene, men det er stadig meget svært at tro på at det bliver bedre, og jeg har ærlig talt ikke lyst til at overleve et støjniveau på 77dB, siger Carina Berger. Ligeledes påpeger Carina Berger, at beboerne jo reelt er stavnsbundet til området i 1,5 år, fordi de imens anlægsarbejdet foregår umuligt kan komme af med deres boliger. Ydermere har flere beboere i området måtte konstatere, at de selv og deres børn har været stærkt generet af næse, hals- og vejtrækningsproblemer, så de har fået astmamedicin - som de før anlægsarbejdet ikke havde brug. Hvidovre Avis ville gerne spørge Hvidovre Kommunes Plan- og Miljøafdeling om, hvor mange høringssvar, der er indkommet og hvad svarene har betydet for om arbejdet genoptages i området. Men, det har desværre ikke været muligt at få en kommentar fra afdelingen inden avisens deadline.

Publiceret 05 August 2014 08:00