Den Åbne Skole betyder samarbejde med foreninger og erhvervsliv. Hvidovre er langt fremme, og som man ser på billedet, har man bl.a. undervisningssamarbejde med Købenahvsn Universitet. (Arkivfoto).

Den Åbne Skole betyder samarbejde med foreninger og erhvervsliv. Hvidovre er langt fremme, og som man ser på billedet, har man bl.a. undervisningssamarbejde med Købenahvsn Universitet. (Arkivfoto).

Her har Hvidovre et forspring

På flere af Hvidovres ni folkeskoler var den ¿Den Åbne Skole¿ allerede en realitet flere år før, skolereformen blev vedtaget

Egentlig har man gjort det i årevis i Hvidovre: Samarbejdet med erhvervsliv og foreninger i stor udstrækning.

Af
ark

Specielt Hvidovres status af sciencekommune har betydet, at erhvervssamarbejdet i dag er en integreret del af undervisningen på flere af Hvidovres folkeskoler. Derfor er ét af punkterne under den nye skolereform - ¿Den åbne Skole¿ - slet ikke uvant for skolelederne på de ni folkeskoler. Tværtom. Dansborgskolen er bl.a. officiel pilotskole efter aftale med Hvidovre Kommune. Dermed ikke sagt, at alle skole i Hvidovre ikke arbejder med Den Åbne Skole. Det skal de. Og det gør de allerede. Men på bl.a. Dansborgskolen og Langhøjskolen er man nogle erfaringer rigere, og har derfor den innovative tankegang på undervisningsrygraden. Det er bl.a. projektet Elever af Ellehammer, der har betydet, at Den Åbne Skole i Hvidovre Kommune længe har været en realitet. Kobler teori med praksis Elever af Ellehammer er et innovativt samarbejde mellem folkeskoler og erhvervslivet. Projektet kobler teori med praksis i 5. til 9. klasse. Eleverne løser virksomhedsproblemstillinger med bl.a. det formål at få indsigt i erhvervslivet og blive bedre til at tænke ud af ¿boksen¿. Således har skoleeleverne på Hvidovre Hospital skabt idéer til at indrette venteværelset på børneafdelingen på Hvidovre Hospital. Hvidovres naturfaglige konsulent, Søren Peter Dalby Andersen, arbejder dels på Langhøjskolen som lærer og dels for et samlet skolevæsen i Hvidovre, hvor han er med til at koordinere Elever af Ellehammer, men også alle talentprojekterne på tværs af de ni folkeskoler. Projekter, der bl.a. har betydet et tæt samarbejde med Københavns Universitet, og de private virksomheder Gaia Solar, Chr. Hansen, Hvidovre Hospital og Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut.

Publiceret 05 August 2014 08:00