Holger Terp.

Holger Terp.

Hvidovres helt egen FREDSAKTIVIST

Holger Terp har siden Vietnamkrigen været pacifist. I sidste uge offentliggjorde han en sangbog med fredssange fra 1914 og frem til nu - han kalder sangene livsbekræftende...

¿Civilt område. Militær adgang forbudt¿.

Sådan står der på brystet af Holger Terps t-shirt. 62-årige Holger Terp er svagtseende og sidder i en gyngestol i sin lejlighed i Hvidovre. Endevæggen i lejligheden er fyldt med bogreoler og bøgerne fylder pladsen ud fra gulv til loft. Holger Terp har siden 1960¿erne praktiseret, at fred er en meget bedre løsning end krig. Den holdning kommer til udtryk på den førnævnte t-shirt, men i allerhøjeste grad også i det arbejde, som han de sidste mange, mange år har siddet i sin lejlighed og udført. - Jeg blev pacifist under Vietnam-krigen og blev efterfølgende medlem af Militærmæglerforeningen, foreningen Aldrig mere krig og Fredskommissionen 98, fortæller Holger Terp. Senere stiftede han selv Fredsakademiet, som i dag fortsat er den platform, hvor han lægger sit arbejde. Et arbejde, der har en imponerende bredde og spænder over optælling af kanoner og militært materiel, kortlægning af amerikanske atomvåbenfabrikker og de følgeskader, som medarbejderne på fabrikkerne lider under. Dertil har Holger Terp registreret sange om krig of fred i en længere periode. Sange om krig og fred Det er derfor Hvidovre Avis er på besøg. I sidste uge blev Holger Terp nemlig færdig med sin digitale sangbog, hvor han har registreret sange om krig og fred fra 1914 og fremefter. Sangbogen ligger nu på hans hjemmeside Fredsakademiet.dk og interesserede kan gratis hente den ned. - Jamen, det er så ustyrligt livsbekræftende at læse og høre de sange - og så er der ingen, der har beskæftiget sig med det, siger Holger Terp, der er bibliotekaruddannet og derfor har en stærk faglig ekspertise til at samle og registrere. Holger Terp har selv registreret omkring 20.000 sange. Han har dem ikke alle selv, men den anden endevæg i lejligheden er delvis dækket af reoler med LP¿er. Musik er med andre ord noget, han holder af ¿ dog ikke mere end han holder af fred. - Der er så mange mennesker, der har protesteret mod krig. Helt fra middelalderen og i musikken og noderne findes i mange forskellige formater. Og det er jo helt indlysende for mig, at kriges skader er rædsomme, understreger Hoger Terp og finder en sjælden bog frem om netop de skader, som soldater fra 1. Verdenskrig pådrog sig. Billeder - ikke for børn! - Konflikter kan løses uden våben og retstanken har udviklet sig igennem tiderne, så det i dag er muligt at sende krigsforbrydere til krigsforbryderdomstolen i Haag. Så den eneste brugbare løsning er efter min mening at afmilitarisere, siger Holger Terp, der dog ikke lægger skjul på, at problemerne med krig har to sider. - På den ene side er der lemlæstelsen af soldater, ødelæggelsen og de grædende kvinder og børn. På den anden side er der de folk, der tjener penge på krigen. Det er den holdning, der har fået Holger Terp til at kortlægge de førnævnte amerikanske atomvåbenfabrikker, hvor han igennem det amerikanske miljøministerium systematisk gennemgik i omegnen af 400 rapporter om de skader, som medarbejderne havde fået af deres arbejde. Resultatet har Holger Terp udgivet og således er han manden bag en database over netop fabrikkerne. En database, som han opdaterer jævnligt. - Våbenfabrikkerne er nogle af forudsætningerne for krig, og det er helt indlysende for mig, at omkostningerne er for store - både de miljømæssige og de civile. Og krige skaber kæmpe traumer, der i generationer frem skaber rædselsberetninger, fastslår Holger Terp, der på alle måder anfægter krig. - Det militære tankegods bliver normalt i stedet for at man accepterer det som sygt, og man skal jo ikke glemme, at spørge sig selv, hvad vi får ud af krigen, siger Holger Terp. Og det leder frem til, hvorfor han også synes det er vigtigt, at mennesker har adgang til de mange krigs og fredssange, som han igennem årene har registreret ¿ og som altså nu er tilgængelige for alle interesserede. - Jeg tror, vi kommer videre, når vi får inddraget kulturen i det, slutter Holger Terp. Sangbogen kan hentes som en pdf-fil på fredskademiet,dk key


Holger Terp har boet i Hvidovre siden 1992. Her på kontoret har han indsamlet og registreret en lang række emner, der alle har relation til omkostningerne ved krig og det livsbekræftende ved fred.

Holger Terp har boet i Hvidovre siden 1992. Her på kontoret har han indsamlet og registreret en lang række emner, der alle har relation til omkostningerne ved krig og det livsbekræftende ved fred.

Publiceret 05 August 2014 08:00