Skolegården og leg med tal kan blive en del af lektiehjælpstilbudet på Holmegårdsskolen.

Skolegården og leg med tal kan blive en del af lektiehjælpstilbudet på Holmegårdsskolen.

Lektiehjælp bliver indtil videre kun et tilbud

På Holmegårdsskolen, lige som på alle andre skoler i Hvidovre, vil skolens elever efter sommerferien få en ny mulighed i dagligdagen

Tilbuddet handler om lektiehjælp og faglig fordybelse og er en del af den nye skolereform, som indtil næste folketingsvalg ikke er obligatorisk for eleverne at deltage i.

Af
key

- Så tilbuddet skal være der, men det er svært at vide, hvor mange elever, der vil bruge det, siger Holmegårdsskolens leder Ole Møller Laursen. På den ene side skal der altså være lærere, lokaler og faciliteter til det - og på den anden side kan eleverne frit vælge, om de finder det relevant at deltage i den ugentlige mulighed for lektiehjælp og faglig fordybelse. Lektiehjælpen er en del af aftalen om den nye folkeskolereform og udmønter sig konkret i, at indskolingen hver uge får to ekstra timer, mellemtrinnet tre timer og udskolingen to timer ekstra på skoleskemaet. - Når vi ikke ved, hvor mange elever der kommer, så kunne det selvfølgelig være fint, at lave en aftale med forældrene. Men, det handler også om at ¿sælge¿ lektiecaféen til børnene og få skabt nogle gode oplevelser og en mulighed for fordybelse, siger Ole Møller Laursen. På kryds og tværs I lektiecaféen bliver børnene blandet på kryds og tværs af klasser, men de tre trin vil hver komme til at have faste lokaler eller områder, hvor lektiehjælpen og fordybelsen foregår. Og for indskolingen og mellemtrinnet vil der være en lærer og en pædagog tilknyttet for hver 30 elever. - Vores elever arbejder i forvejen ofte på tværs af klasserne, så det er de vant til. Lærerne fordeler vi efter kompetencer i de humanistiske og naturfaglige fag. Dertil kommer pædagogerne, og håbet er, at de kan skabe noget i det sociale felt, forklarer Ole Møller Laursen. To pædagoger har f.eks. været af sted på af et ¿Leg på streg¿-kursus, der har resulteret i, at skolegården har fået tegnet store områder op med tal. De store kulørte områder kan blive basis for f.eks. tal-lege, hvor eleverne får mulighed for at træne færdigheder på en ny og sjov måde. I det hele taget handler lektiecaféen ikke bare om at sidde stille og skrive opgaver, men også om at inddrage motion og bevægelse i de timer, der formentlig ganske snart bliver obligatoriske. - Lektiecaféen kommer til at handle om elevernes målsætninger. Eleverne skal opnå indsigt i egen læring. Altså, hvordan lærer jeg. Det er skolens overordnede kontraktmål, og det er også noget, som pædagogerne skal inddrages i, siger Ole Møller Laursen. Aflastende for familierne Ole Møller Laursen lægger dog ikke skjul på, at det formentlig bliver lidt af en udfordring, at tiltrække elever, når det i første omgang ikke er obligatorisk, og fordi lektiehjælpen vil betyde, at eleverne får en længere skoledag end de er vant til. - Vi er oppe imod at eleverne slipper tidligere, og der kan ikke være nogen tvivl om, at nogle børn vil have behov for at komme hurtigt på fritten. Derfor skal det sælges som et godt og spændende tilbud, hvor eleverne oplever aktiviteter og engagerede voksne, der vil hjælpe dem, siger Ole Møller Laursen. Af samme grund synes han også, at det er fint med en overgang, hvor lektiehjælp blot er et tilbud, og hvor der i en periode kan foregå en mental omstilling for eleverne. Skolelederen tilføjer dog, at lektiehjælp efter hans mening vil være en fordel for de fortravlede børnefamilier. - Det er helt sikkert, at lektiehjælp kommer til at aflaste familierne, fordi det ofte først er sent, at der er tid til lektier i en almindelig familie. Og tilbuddet tror jeg ikke kommer til at betyde, at forældrene ikke kan følge med i hvad der sker i skolen, for skolen vil jo stadig informere om, hvad der skal gøres og læres i de enkelte fag på skolen, siger han. Ydermere påpeger Ole Møller Laursen, at lektiehjælp og fordybelse ikke handler om at træne det man lærer i løbet af skoledagen - så eleverne simpelthen kan blive klogere på det de har lært i løbet af dagen.

Publiceret 05 August 2014 08:00