Vi skal lade os inspirere af byerne omkring os, her en kunstlegeplads som Kunstrådet har besøgt.

Vi skal lade os inspirere af byerne omkring os, her en kunstlegeplads som Kunstrådet har besøgt.

- Vi trænger til nytænkning i Hvidovre...

Vi skal have flere interessante, sjove og kreative opholdssteder, mener Hvidovre Kunstråd

Rebæk Søpark har fået Hvidovres første offentlige legeplads. Legepladsen er et tilløbsstykke, den bruges af områdets børn og unge. Den danner udgangspunkt for picnics i weekenden, hvor stemningen bliver helt sydlandsk og det er en dejlig forandring i parken.

- Den slags steder vil vi gerne være med til at etablere mange flere af, udtaler Charlotte Bagger Brandt, formand for det nyetablerede kunstråd i Hvidovre. Sidste sommer lavede Hvidovre Kunstråd et stort kunstprojekt på Hvidovre Havn, - hvor hundredvis af borgere med stor kreativitet var med til at skabe en flot kunstballon af brugte plastikposer, som blev sendt til vejrs i strandparken. - Netop i Hvidovre Strandpark, der lige nu er under forandring, kunne vi godt tænke os, at der blev tænkt kreativt og kunstnerisk. Vi mener, at det er oplagt i strandparken at lave interessante opholdsrum, og det kan kunsten være med til. Borde og bænke kan bearbejdes, så de også kan bruges til leg, der kan skabes poetiske badebroer, andre møbler eller klatrefaciliteter, kun fantasien sætter grænsen. - Erfaringen fra Rebæk Søparks nye naturlegeplads, der både bliver brugt af områdets institutioner i dagtimerne og af borgerne i fritiden, er der et godt grundlag at arbejde videre med, mener kunstrådet. I byerne omkring os, er der mange steder skabt interessante kunstlegepladser og opholdsrum for både unge og gamle. - Det vil være skønt om vi i Hvidovre lod os inspirere af det. Strandparken kunne være en start, de mange gammeldags skolegårde fra 50¿erne og 60¿erne, kunne være næste skridt og lur mig, om der ikke også er mange andre steder i Hvidovre, der kunne trænge til både lidt nytænkning og en kærlig hånd, slutter Charlotte Bagger Brandt.


Rebæk Søpark naturlegeplads er et tilløbstykke.

Rebæk Søpark naturlegeplads er et tilløbstykke.


Charlotte Bagger Brandt.

Charlotte Bagger Brandt.

Publiceret 05 August 2014 08:00