Vidste du, at!

Når skolereformen træder i kraft efter sommerferien, skal alle børn have 45 minutters motion i gennemsnit om dagen. De 45 minutter inkluderer idrætstimerne og skal ses som et gennemsnit over et skoleår.
I skal til at stå lidt tidligere op? Klokken ringer ind til time kl. 8.00, når skolen starter efter sommerferien. Du kan se ringetider og frikvarterer på dit barns skoleskema og på skolens hjemmeside, når skoleskemaet er klar.

Publiceret 05 August 2014 08:00