Hanne Dam (S)

Hanne Dam (S)

DEBAT:

Det udsatte råd

Hanne Dam (S) medlem af Byrådet
Riberdyb 2
6000 Kolding

Det glæder mig enormt meget, at Socialudvalget i Kolding endelig kan se værdien af, at nedsætte Udsatterådet.
Jeg har læst om de erfaringer, der er i de byer, hvor Rådene har eksisteret i længere tid – specielt her i Trekantsområdet.
I lighed med så mange andre råd og fora i Kolding, Ældreråd, Handicapråd, Fritidsråd, Integrationsråd og lignende har vi endelig set lyset på det sociale område og tror på, at dialog – selv med udsatte – er den rigtige vej at gå.
Det er dejligt, at give de udsatte borgere et ansvar for, at fortælle, hvor skoen trykker og give indflydelse på egne liv. Jeg ved, at de meget bevidste om deres behov og de udfordringer de står overfor i hverdagen.
Hvad der så skal diskuteres, sættes på dagsordenen, eller findes ud af, må jo være rådets opgave.
I både Vejle og Fredericia har Rådet for Udsatte også høringsret i forhold til de emner, der berører deres område. Det er begrænsede områder som for eksempel: hjemløse, stofbrugere, prostitution, sindslindende, alkoholikere og særligt udsatte unge.
Jeg kan forestille mig, at rådet eksempelvis kan høres om: misbrugs- og efterbehandling, fixerum, hjemløshed, unge, kontanthjælpsreform, gæld, muligheder og rettigheder og så videre på lige fod med de andre Råd.

Publiceret 05 August 2014 14:30