Dansborgskolens mellemtrin havde inden sommerferien projektet

Dansborgskolens mellemtrin havde inden sommerferien projektet "Det gør godt at gøre godt", hvor eleverne bl.a. som Signe Mette Mortensen arbejdede i haven hos Grethe Jensen i nogle timer, og "lønnen" gik til et skolesprojekt i Indien.

Dansborg:

Vi vælger de innovative veje

Iværksætteri, entreprenørskab og innovation er faste tankegange i undervisningen på Dansborgskolen

De har netop samlet 32.000 kr. ind til et skoleprojekt i Indien. De deltager med elever i ¿Elever af Ellehammer¿ og har også flere elevtalenter i de faglige undervisningsgrupper, der arbejder intenst med bl.a. matematik og fysik.

Af
ark

På Dansborgskolen er Den Åbne Skole derfor ikke fremmed for hverken lærere eller elever. Her vælger man de innovative veje. - Vi tager udgangspunkt i forældrenes arbejdspladser, børnenes eget fritidsliv og områdets foreninger. Vi forsøger at vælge de innovative veje som et udgangspunkt i en del af undervisningen. Det skaber værdi for undervisningen og for børnene selv, fortæller viceskoleleder Christian Østergaard. Man har i en del år arbejdet bevidst med projektet Elever af Ellehammer. Men også med den tilbagevendende ¿Det Gør Godt, At Gøre Godt¿ på skolens mellemtrin, der hvert år finder en god gerning at arbejde ud fra i samarbejde med eksterne partnere. For at fremme de innovative tankegange, samarbejder Hvidovre Kommune og UCC Professionshøjskolen med nye prøveformer, der styrker elevernes innovative kompetencer. Adskillige lærere har taget den Pædagogiske Diplomuddannelses valgmodul ¿Innovation i undervisningen¿ på UCC. Sidste år deltog 250 elever fra 8. og 9. klasse - fra bl.a. Danborgskolen - i InnovationLab Hvidovre. Elevernes opgave var bl.a. at løse projekter for Spildevandscenter Avedøre. - Det betyder, at vi i langt højere grad tænker innovation, iværksætteri og entreprenørskab end vi gjorde tidligere. Vi har et tæt samarbejde med Søren Peter Dalby Andersen og med instruktørerne fra UCC. Men vi vil også gerne flytte tankegangen til de humanistiske fag, så vi kommer hele vejen rundt i undervisningen, siger Christian Østergaard. På Dansborgskolen har skoleeleverne også været med til at tænke innovative processer ind i den nye skolegård, der er på tegnebrættet.

Publiceret 05 August 2014 08:00