HOFOR:

Støjen er kommet bag på os

HOFOR erkender, at støjen i forbindelse med klimasikringsanlægsarbejdet ved I.G. Smiths Allé har været uventet høj. Og fordi der ikke kan gøres yderligere for at reducere støjen, håber HOFOR nu på at kunne gennemføre arbejdet hurtigst muligt

Hvad kommer der til at ske, hvis Hvidovre Kommune giver tilladelse til at arbejdet genoptages?

- For os gælder det om hurtigt at få gang i arbejdet igen, så vi kan få gjort det færdigt i en fart. Så når vi modtager ny tilladelse fra Hvidovre Kommune, går vi straks i gang med at læse den nøje igennem sammen med vores entreprenør og underentreprenør, så vi sikrer, at alle tydeligt forstår de krav, som kommunen stiller i tilladelsen. Vi har som bekendt skiftet borefolkene ud, og på et fælles opstartsmøde, formentlig på mandag (i går, red.), gennemgår vi de ændrede arbejdsprocedure med dem - og dernæst sætter vi i gang! Som noget nyt vil vi fra HOFORs side hele tiden føre tilsyn på pladsen, når der arbejdes med de særligt støjende og støvende arbejder. Tilsynet dokumenterer vi blandt andet ved at føre logbog over, at arbejdstider overholdes, og støv- og støjgener holdes på et minimum, forklarer projektleder hos HOFOR, Eva Arler. - Med hensyn til information, så sender vi nyt informationsbrev til naboerne, inden vi går i gang med arbejdet med sekantpæle igen. I dette brev, eller eventuelt efterfølgende informationsbrev, vil vi desuden beskrive kommende byggefaser og perioder for støjende arbejder, tilføjer Eva Arler. For en udenforstående virker det underligt, at en underentreprenør, der er vant til at arbejde med sekantpæle, kan fejlvurdere støjniveauet. Hvordan kan det være? - Vi er som sagt frygteligt kede af, at arbejdet med sekantpæle har givet de nærmeste naboer så store gener. For os er projektet i Hvidovre noget særegent. Normalt arbejder vi ikke så tæt på boliger med så store projekter, men i dette tilfælde har det vist sig nødvendigt for i et stort boligområde effektivt at minimere risikoen for oversvømmelser fra skybrud. At støjniveauet har været så højt - og har været så svært at nedbringe på trods af flere støjdæmpende tiltag - er kommet bag på alle os, der arbejder på projektet. Vi sætter nu alt ind på at få gjort arbejdet færdigt på en måde, der er tålelig for naboerne, og har i den forbindelse som sagt valgt at skifte til et nyt sjak borefolk, forklarer Eva Arler. key

Publiceret 05 August 2014 08:00