- Vi har gode folkeskole her i kommunen, og vi ser folkeskolereformen som en mulighed for at gøre vores skoler endnu bedre, siger Helle Poulsen, formand for Køge Byråds skoleudvalg. (Arkivfoto: JCJ).

- Vi har gode folkeskole her i kommunen, og vi ser folkeskolereformen som en mulighed for at gøre vores skoler endnu bedre, siger Helle Poulsen, formand for Køge Byråds skoleudvalg. (Arkivfoto: JCJ).

Folkeskolereformen gør en god skole bedre

Første august 2014 træder folkeskolereformen i kraft. Reformen skal løfte niveauet i folkeskolerne, så alle elever bliver motiverede og dygtige uanset baggrund og evner.

SKOLESTART: Meget vil være anderledes, når elever og lærere møder op på Køge Kommunes folkeskoler efter sommerferien. For første august træder folkeskolereformen i kraft, og det betyder blandt andet, at alle elever får længere skoledage, nye former for undervisning, motion hver dag og tilbud om lektiehjælp på skolen.
Reformen er vedtaget i Folketinget og gælder derfor alle folkeskoler i landet. I Køge ser formanden for Byrådets Skoleudvalg, Helle Poulsen, frem til at komme i gang med alt det nye:
- Vi har gode folkeskole her i kommunen, og vi ser folkeskolereformen som en mulighed for at gøre vores skoler endnu bedre, siger Helle Poulsen.
- Formålet med folkeskolereformen er, at eleverne skal lære mere, og at alle elever skal have bedre muligheder for at udnytte deres evner fuldt ud. Meget af reformen ligger i forlængelse af måden, som skolerne i Køge allerede arbejder på, så vi skal nok komme godt fra start i dette skoleår. Men selvom der sker en masse nyt allerede nu, så kan vi ikke gennemføre hele skolereformen på én gang. Meget vil først falde på plads i løbet af de kommende år, og det vil tage tid, før vi kan se, at reformen virker, fortsætter Helle Poulsen. Folkeskolereform skal gavne hver elev og fællesskabet
Folkeskolereformen skal både gøre den enkelte elev dygtigere og bidrage til, at vi som samfund klarer os godt i den internationale konkurrence.
Danmark blandt de bedste lande til at udvikle eleverne til aktive medborgere og give dem gode sociale kompetencer.
Men en stor gruppe elever - mellem 15 og 17 % - forlader i dag folkeskolen uden at kunne læse og regne i tilstrækkelig grad. Det er et dårligt udgangspunkt på voksenlivet for den enkelte elev, og det skal folkeskolereformen være med til at rette op på.
Det er en vigtig opgave for skolen at gøre eleverne klar til at fortsætte på en ungdomsuddannelse. Det nationale mål er, at 95 % af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse.
Men kun ca. 92 % af den årgang, der afsluttede folkeskolen i 2011, forventes at fuldføre en ungdomsuddannelse. Folkeskolereformen har derfor et særligt fokus på at styrke udskolingen og brobygningen til ungdomsuddannelserne.

Alle skal være klar til at omstille sig

Folkeskolereformen har klare mål om, at alle elever skal lærer så meget, som det er muligt uanset deres udgangspunkt. Derfor er det ikke blot de elever, der i dag forlader skolen med svage resultater, der skal løftes, så de får et solidt fagligt grundlag at gå videre til ungdomsuddannelserne med.
Også mellemgruppen og de fagligt stærkeste elever skal udfordres og lære endnu mere. Og både lærere og ledere skal have et løft i deres kompetencer, så de er klædt på til de nye måder at tænke og arbejde med skole på.
Meget af indholdet i den nye folkeskolereform er kendt, og noget af det er afprøvet i større eller mindre omfang på Køge-skoler.
- Men reformen er alligevel en stor ændring, og det kræver at alle – både lærere, forældre og eleverne selv - er klar til at omstille sig, understreger Køge Kommunes skolechef, Søren Thorborg.
Han står i spidsen for det store planlægningsarbejde for, hvordan folkeskolereformen skal rulles ud i Køge-skolerne – og nu skal forberedelserne og planerne stå deres prøve i virkeligheden: 
- Skolerne i Køge Kommune og deres ansatte gør et godt stykke arbejde og er rigtig godt med på mange områder. Men med ny viden, nye rammer og mere fokus på målene, vil deres faglige og pædagogiske dygtighed kunne gavne eleverne endnu mere. Mange af lærerne og pædagogerne arbejder meget bevidst og målrettet med at forbedre elevernes trivsel og faglige resultater. Det er det, der skal styrkes endnu mere for at gøre en god skole bedre, siger Søren Thorborg.
pm

Folkeskolereformen

• Eleverne skal have flere undervisningstimer. En skoleuge vil i 0.-3. klasse være på 30 timer, i 4.-6. klasse er det 33 timer om ugen og en uge i 7.-9. klasse er på 35 timer.

• Skoledagen bliver mere varieret med nye måder at lære på, så undervisningen giver mening for eleverne og giver dem lyst til at lære mere.

• Alle elever får motion hver dag og tilbud om lektiehjælp på skolen.

• Undervisningen bliver mere fleksibel og kan i højere grad foregå i hold på tværs af klasser og klassetrin, så både fagligt stærke og fagligt svage elever bliver udfordret. 

Læs mere og se film om folkeskolereformen i Køge Kommune på www.koege.dk/folkeskolereformen.

Publiceret 06 August 2014 12:00