Initiativgruppen til Børkop Friskole: Mads Rudbeck, Joakim Ditlev, Mia Isager Lykke og Sisse Schreiner Thomsen.

Initiativgruppen til Børkop Friskole: Mads Rudbeck, Joakim Ditlev, Mia Isager Lykke og Sisse Schreiner Thomsen.

Friskole vil ikke måle og veje elever

Ny skole vil udvikle elever med personer og sociale egenskaber

Folkeskolen er for optaget af karakterræs og Pisa-undersøgelser. Det mener initiativtagerne til en ny friskole i Børkop.
“Skolen er det sted, du udvikler dig mest som menneske, så der skal ikke kun være fokus på faglighed og karakterer, men ligeså meget på, at eleverne udvikler personlige og sociale egenskaber. Vi er mindre optaget af at måle og veje eleverne og vil hellere fremme iderigdom, nysgerrighed og virkelyst,” siger Joakim Ditlev fra initiativgruppen.
Eleverne skal lære at bruge deres faglighed på tværs af fag og i projekter, og fantasien og kreativiteten skal dyrkes i fag indenfor bevægelse og sundhed, musik samt kunst og design.
Er det ikke også i den retning, folkeskolen bevæger sig?
“Jo, folkeskolereformen peger i den retning, men det ligner en spareøvelse og vil stadig være styret af faglighed og karakterer i folkeskolen,” siger Joakim Ditlev.

Størrelsen betyder noget

Og så er der det med størrelsen, som ifølge folkene bag Børkop Friskole ikke er liggyldig.
“Der er behov for en mindre skole som alternativ til de store folkeskoler i Børkop, Gauerslund og Englystskolen. De er fyldt til bristepunktet, og der er befolkningsvækst i området. Så friskolen er ikke en trussel, men et supplement, der kan være med til at tage toppen af trykket på skolerne i området,” siger Joakim Ditlev.
Han lægger vægt på, at friskolen ikke bliver en eliteskole for rige folks børn.
“Privatskoler er typisk mere elitære og har større fokus på faglighed end friskoler. Og de er typisk dyrere. Vi bestræber os på at holde prisen på niveau med en plads i SFO. Vi vil have bredden med og ikke udelukke nogle.”
Børkop Friskole vil etablere sig på Borggårdsvej 101 i et nyt boligområde med mange børnefamilier og gode stiforbindelser. Der er planlagt skolestart i 2015 i pavilloner, indtil der er økonomi til at bygge en ny skole i etaper. Målet er en skole med én klasse fra 0. - 9. årgang.
Børkop Friskole holder informationsmøde tirsdag den 12. august klokken 19.30 i Børkop Kulturhus. Tre dage senere skal friskolen indbetale et depositum på 20.000 kroner til Undervisningsministeriet. Penge som man er ved at indsamle igennem støttemedlemsskaber a 300 kroner.

null

Publiceret 06 August 2014 07:00