DEBAT:

En sørgelig oplevelse

Geert Madsen
Septembervænget 31
6000 Kolding

Anlæg fra 1932 i Byparken er i den grad misligeholdt.
Hvordan kan det gå til?
Det spørgsmål må man med rette stille sig selv efter at have set resterne af det anlæg med springvand i Byparken, som antagelig stammer helt tilbage fra 1932, og som i dag ligger hen som en slags ruin. I tidernes morgen har mange koldingenserne givetvis nydt at besøge stedet – i dag er det en skamplet, som fortjener en kærlig hånd; at blive ført tilbage til den oprindelige udgave.
Skal man dømme efter, hvad Niels Jacobsen skriver i sin bog ”Købstaden Kolding”(1953), blev anlægget en realitet, da Byparken stod færdig i 1932. Mange linjer er der ikke ofret i bogen på at fortælle mere konkret om anlæggets tilblivelse, men Kolding Stadsarkiv ligger inden med et foto fra stedet, og det er antagelig taget omkring 1945. Billedet fortæller, at anlægget har været en perle og fortjener at blive det igen.

Det kunne være interessant at høre fra borgere, som er i besiddelse af oplysninger, der kan kaste lys over anlægget: Hvem besluttede at etablere anlægget, hvor kom pengene fra, hvem har ”designet” det, hvorfor har det fået lov til at forfalde, etc. Lige nu er der mange ubesvarede spørgsmål, som det kunne være spændende at finde svar på.
Byparken udgør i dag en del af Legeparken – eller omvendt. Stedet besøges hvert år af mange mennesker, ikke mindst turister, og for alle må det være et trist syn at se det tidligere så smukke anlæg ligge hen, som tilfældet er. Sådan bør det ikke være i Kolding, der om nogen påkalder sig begrebet ”design”. Om anlægget i sin tid blev designet, skal her være usagt, men en kendsgerning er det i hvert fald, at det er misligeholdt.
Kan vi ikke blive enige om, at anlægget bør føres tiltage til sin oprindelige stand. Det vil ikke alene give Byparken et løft, men også være til stor gavn og glæde for de mange mennesker, som besøger parken.

Billedet er antagelig fra 1945 og viser, hvor flot det lille anlæg i Byparken tog sig ud. (Foto: Kolding Stadsarkiv) mens det andet billede viser, hvordan anlægget ser ud i dag.

Publiceret 06 August 2014 18:00