Lokalredaktør Rune Weitling kommenterer The Tall Ships Races.

Lokalredaktør Rune Weitling kommenterer The Tall Ships Races.

KOMMENTAR:

Hvorfor konkurrerer man med hinanden?

Både på havnen og i city blev der disket op med musik. På samme tid. Men hvorfor ikke spille lidt mere sammen?

Af
Rune Weitling

Kommentar - The Tall Ships Races i Esbjerg har været en succes. Solen har skinnet, folk har hygget sig, arrangørerne har høstet roser og der er ingen nævneværdige skader sket.
Alligevel må det være rimeligt at rette en lille smule kritik af måden, hvorpå man har skruet musikprogrammet sammen på. Nuvel, ingen kan - eller skal - fortænke Esbjerg City i at spille med på begivenheden. Det skal man gøre, og det har man gjort rigtig fint med lange åbningstider og gøgl i gaden. Og man havde i dagene også lavet et hæderligt musikalsk program på Torvet om aftenen. Men hvorfor sidstnævnte?
Det samme havde Tall Ships arrangørerne jo nemlig også gjort på DFDS scenen nede på havnen. Og så er spørgsmålet: Kunne man ikke have koordineret det bare lidt bedre?
Lørdag aften, den store festaften, spillede eksempelvis Back in Black - AC/DC kopibandet - nede på havnen. Det gjorde de ikke for voldsomt mange publikummer. Om det var et fejlcast fra arrangørerne, er langt fra utænkeligt. En folkefest for ALLE aldre og en forsanger, der skriger af sine lungers fulde kraft, spiller ikke umiddelbart særligt godt sammen.
Omvendt var der ganske mange mennesker oppe på Torvet, hvor man i samme tidsrum havde hyret de noget mere folkekære Zididada. Om det ene er bedre end det andet, er smag og behag. Men de flestes smag lå åbenlyst i midtbyen lørdag aften. Men hvorfor overhovedet konkurrere med hinanden på den måde?
I de kommende uger skal Esbjerg igen feste, når det går løs med Esbjerg Festuge. Her er rigtig mange af de musikalske aktiviteter koncentreret omkring Torvet, og derfor kan man vel med god ret spørge, hvorfor det så også var nødvendigt under The Tall Ships Races?
Man havde her en oplagt mulighed for at lave en sand folkefest på netop havnen. Også om aftenen.
Man kunne endelig få flyttet borgerne ned og danse og synge på et sted, som ellers ikke normalt er en adresse, hvor vi mødes under sådanne former. Hvorfor ikke sige, at hvis folk vil nyde musik om aftenen under Tall Ships festlighederne, så er det på havnen, og kun på havnen, at det er muligt? Også så nogle af de mange millioner kroner, der er brugt på arrangementet, måske kunne havne i arrangørernes kasse igen.
I stedet endte man med at 'tage af hinandens publikum', og den temmelig pauvre fest på havnen lørdag aften var i hvert fald synd for Tall Ship begivenheden.
Måske man burde tænke over det, hvis det lykkes at få festlighederne tilbage i 2018...

null

Publiceret 06 August 2014 10:30