Illustrationen viser sommerens gradvise nedlæggelse af P-pladser i området, hvor Køge Kyst skal anlægge den sydlige del af den nye Ivar Huitfeldtsvej.

Illustrationen viser sommerens gradvise nedlæggelse af P-pladser i området, hvor Køge Kyst skal anlægge den sydlige del af den nye Ivar Huitfeldtsvej.

Ændringer i parkeringsforhold gennemført

- ved Bag Haverne i Køge

KØGE: Før sommerferien fortsatte Køge Kyst arbejdet med at anlægge en ny Ivar Huitfeldtsvej til den sydlige del af Stationsområdet.
Som led i projektet, der har til formål at skabe plads til et nyt byggeri af nye butikker, boliger og erhvervslokaler, er den udmeldte nedlæggelse af parkeringspladser i denne sommer blevet gennemført. Det får især betydning nu, hvor ferieperioden ophører, og mange igen skal stille bilen hver dag.
- Til alle, der bruger området, vil vi gerne sige velkommen tilbage fra en forhåbentlig dejlig sommerferie og samtidig minde om, at parkeringsforholdene i mellemtiden har ændret sig. Der er gradvist hen over sommeren nedlagt 150 parkeringspladser ved Bag Haverne, men det er fortsat muligt at parkere på resten af arealet, og selvfølgelig benytte nogle af de andre nærliggende parkeringspladser i området, siger Køge Kysts projektleder på vejomlægningen, chefkonsulent Niels Dinesen.
Foruden de resterende p-pladser ved Bag Haverne kan bilister parkere på Collstropgrundens langtidsparkeringspladser langs Østre Banevej, hvor der er ledig kapacitet på ca. 140 pladser, på Kongsberg Allé med ca. 25 pladser eller på Toldbodvej, hvor der etableres 30 midlertidige parkeringspladser.
Endelig er den tidligere byggeplads ved Niels Juelsgade blevet frigivet til parkering med 26 pladser.
Man kan også orientere sig om parkeringsmulighederne, når man er på stedet, hvor der er opsat skilte.
I første omgang skal arkæologer fra Museum Sydøstdanmark foretage udgravninger i området ved Bag Haverne, og derefter går Køge Kyst i gang med at anlægge den sydlige del af den nye Ivar Huitfeldtsvej.
pm

Fotokonkurrence

Det er indtil den 20. august stadig muligt at deltage
i anden runde af Køge Kysts konkurrence om at tage de bedste byggefotos fra

Stationsområdet. Upload dit billede på www.facebook.com/kkbyliv eller send det til kontakt@koegekyst.dk.

Vinderne præmieres med gavekort – se mere på www.koegekyst.dk/byggefoto.

Publiceret 07 August 2014 12:00