Børnehaver sætter fokus på brand

Alle børnehavebørn i Haderslev Kommune vil i den kommende tid sætte fokus på forebyggelse af ildebrand og hvad man gør, hvis det brænder. Mere end halvdelen af danske børn ved ikke, hvad de skal gøre i tilfælde af en ildebrand, men det kan læringskoncepte

Seks ud af 10 børn i børnehavealderen ved ikke, hvad de skal gøre i tilfælde af ildebrand. Det viser en undersøgelse, som YouGov har lavet for Børneulykkesfonden. Det svarer til næsten 1500 børn i Haderslev Kommune, som ikke kan redde sig selv i tilfælde af en ildebrand. Det er et tal, som bekymrer Haderslev Brand og Redning, og derfor har de i samarbejde med kommunens forsikringsafdeling taget initiativ til at indføre kampagnen ”Glød og Flamme” i alle kommunens børnehaver.
"At lære både børn og voksne om brandsikkerhed er noget, som ligger os meget på sinde. Derfor er vi også stolte over at kunne tilbyde alle børnehaver i kommunen læringskonceptet Glød og Flamme," siger borgmester og formand for Beredskabskommissionen, H.P. Geil.
"Formålet er, at børnene lærer om brandsikkerhed gennem lege og læringsplancher. Børnene lærer, at ild er noget, man skal have respekt for, og så lærer de at komme i sikkerhed, hvis en farlig situation opstår. Det kan forhåbentlig hjælpe til at forebygge brand og ulykker," forsætter Mikkel Linnet, beredskabsinspektør i Haderslev Brand og Redning.
”Glød og Flamme” er et nyt læringskoncept udviklet af Børneulykkesfonden og Københavns Brandvæsen i 2013. Det henvender sig til børnehaver og har børnehavebørnene i fokus. Gennem lege og simple budskaber lærer børnene at have respekt for ild, og hvad man skal gøre, hvis der er ildebrand. Kampagnen læner sig op ad erfaringer, man har gjort sig i Norge og Island, hvor man med succes har haft lignende initiativer.

Børn reagerer anderledes end voksne

Der har i mange år eksisteret brandsikkerhedsundervisning, som henvender sig til børn, men der har manglet en kampagne, som henvender sig direkte til børnehavebørn og forstår at tale deres sprog, fortæller parterne bag kampagnen.
"Helt små børn reagerer nogle gange anderledes end voksne, når der opstår en farlig situation. De kan blive bange eller frygte at blive skældt ud, og så gemmer de sig. Derfor kan det betyde forskellen på liv eller død, om man har talt med børnene om, hvad man skal gøre, hvis der opstår brand. Vi har taget initiativ til denne kampagne, fordi der er behov for initiativer, der i børnehøjde lærer børnene om nogle af dagligdagens farer med ild," siger Henriette Madsen, leder af Børneulykkesfonden.
Det særlige ved ”Glød og Flamme” er, at kampagnen tager udgangspunkt i de pædagogiske læreplaner, som børnehavepædagoger i forvejen er påkrævet at følge, og en pædagogisk konsulent fra Københavns Brandvæsen har været med til at sikre, at kampagnen er i øjenhøjde med børnene.
”Glød og Flamme” giver mulighed for at gennemføre et temaforløb i børnehaven med forslag til lege, aktiviteter og samtaleemner, der lærer børnene om blandt andet røgalarmer, 1-1-2 alarmopkald, og hvorfor de skal have respekt for ild.
Kampagnen er finansieret af Tips- og Lottomidler fra Ministeriet for Børn og Undervisning, og materialet stilles til rådighed for alle institutioner i Haderslev Kommune af kommunens Forsikringsafdeling.
 


Børn og ild

Hvert år kommer ca. 900 blandt de 2-5 årige til skade med forbrændinger. Det er dobbelt så mange som blandt de 6-12-årige. Det viser tal fra Institut for Folkesundhed (1995-2000).
 
Det lærer børnene:
Børn skal redde sig selv først, hvis det brænder
Børn skal tilkalde en voksen, hvis det brænder
Børn skal stole på, at voksne vil hjælpe, og ikke straffe, i tilfælde af brand
Børn skal have kendskab til at ringe 1-1-2
Børn skal være forsigtige ved brand frem for at påtage sig helterollen
Børn skal vide, at ild kun må tændes sammen med voksne
Børn skal vide, at det er acceptabelt og normalt at være fascineret af ild, men at brug af ild kun må foregå sammen med voksne

Publiceret 07 August 2014 11:15