Henrik Pedersen, formand for Danmarks Naturfredningsforening i Køge (tv) glæder sig over det nye samarbejde om platantræet sammen med museumsdirektør Christine Buhl Andersen.

Henrik Pedersen, formand for Danmarks Naturfredningsforening i Køge (tv) glæder sig over det nye samarbejde om platantræet sammen med museumsdirektør Christine Buhl Andersen.

KØS og Naturfredningsforeningen går nu hånd i hånd

KØGE: I sagen om platantræet ud for Nørregade 29 i Køge har KØS Museum for kunst i det offentlige rum besluttet at trække sin ansøgning om tilladelse til at fælde træet tilbage.
Dette sker bl.a. efter dialog med Naturfredningsforeningen, som museet nu har dannet nyt partnerskab med i sagen.

Misforståelser ryddet af vejen

Naturfredningsforeningen beklager på sin side, at man fejlagtigt har fået opfattelsen af, at den mulige træfældning skulle have noget med den nye kunstneriske forplads foran KØS at gøre.
Årsagen var ikke anlæggelsen af den nye plads, som bl.a. passer godt på træets rødder, men derimod en række henvendelser til Køge Kommune fra beboere i Nørregade nr. 31 og 30.
Borgerne er bekymrede over træets størrelse og de skader, det måske kan lave på deres bygninger under de kraftige efterårsstorme.
Naturfredningsforeningen beklager misforståelsen og den negative omtale af KØS den har medført – man har tværtimod nu forstået, at KØS hele tiden selv har ønsket træet bevaret som en del af forpladsen.

Yderligere tekniske undersøgelser

Begge parter mener, at der bør laves yderligere tekniske undersøgelser af, om det er nødvendigt at fælde træet for at skåne husene.
- Vi har lyttet til Naturfredningsforeningen og besluttet, at vi skal være helt sikre på, at der er en saglig grund til at fælde så skønt og smukt et gammelt træ. På KØS er vi ikke træeksperter, og vi håber, at dialogen med Naturfredningsforeningen kan hjælpe os med at få sagen endnu bedre belyst, siger museumsdirektør Christine Buhl Andersen.
- Fra Naturfredningsforeningens side beklager vi vores uretfærdige beskyldninger mod den nye forplads ved KØS og er meget glade for det nye samarbejde om træet, siger på sin side Henrik Petersen, som er formand for Danmarks Naturfredningsforening i Køge.
pm

Publiceret 07 August 2014 06:00