Formanden for Uddannelsesudvalget i Faxe Kommune, Jonas Kristinsson.

Formanden for Uddannelsesudvalget i Faxe Kommune, Jonas Kristinsson.

Lærerarbejdspladser er klar på skolerne i Faxe Kommune

SKOLESTART: Formanden for Uddannelsesudvalget i Faxe Kommune, Jonas Kristinsson, er glad for, at der er blevet indrettet gode arbejdspladser på skolerne.
Gode arbejdsforhold er en forudsætning, for at skabe en god folkeskole i Faxe Kommune.  
I Faxe Kommune begyndte drøftelserne og processen allerede i efteråret 2013. Ledere og medarbejdere mødtes med et indretningsarkitekt firma.
De økonomiske og fysiske muligheder samt rammerne for indretningen blev diskuteret og aftalt. Forskellige ønsker og behov blev drøftet, og alle skolebygninger blev fysisk gennemgået, hvorefter arkitektfirmaet udarbejdede et udkast.
De forskellige udkast gav anledning til en fornyet debat og drøftelser på de forskellige skoler. Da bygningsmassen på skoleområdet er forskellig, har mulighederne for indretning af lærerarbejdspladser dermed også været forskellig fra skole til skole.
Resultatet af denne proces, har nu bevirket, at der er indrettet gode arbejdspladser med de fornødne faciliteter.
Der er arbejdspladser hvor lærerne kan forberede sig individuelt, der er reoler og skabe til diverse materialer, og der er også indrettet områder hvor lærerteams kan mødes og lave fælles forberedelse m.v.
Det sammenholdt med at arbejdet, som blev iværksat med at give skolerne et teknologisk løft, går planmæssigt, og forventes færdigt ultimo september. 
- Det er glædeligt, vi kan skabe nogle gode rammer, som vi kan være stolte over i Faxe Kommune, siger Jonas Kristinsson.
pm

Publiceret 07 August 2014 06:30