Vand løb som tiltænkt!

Mandag morgen kom regnen så endelig. Her i Sorø fik vi fra søndag klokken 12 til mandag klokken 07 lidt over 35 mm.
Fra 07 til 08.15 fik vi 40 mm!! og den resterende del af formiddagen 10 millimeter. Inden for 24 timer altså 85 mm.
85 mm betyder, at der falder 85 liter/kvadratmeter, hvilket igen betyder, at der på en hektar (100 x 100 meter) falder 850.000 liter vand. – 850 tons, hvoraf de 400 tons faldt på lidt over en time!!
Er der noget at sige til, at der stod vand i nogle kældre, i viadukter under jernbaner, hulveje, motorvejslavninger etc.??
På nuværende tidspunkt må det efterhånden stå klart for ALLE, at VAND-LØB er tiltænkt en hovedfunktion. - Og det er IKKE at være biotop for diverse smådyr og planter, MEN at være en form for ”forsikring” af vores store samfundsværdier.
Huse, andre bygninger, arkiver, veje, jernbaner osv. repræsenterer store samfundsværdier, som vi skal passe på.
Derudover skal vi være meget opmærksomme på den sundhedsmæssige side af sagen, når og hvis fækale bakterier spredes ud over store områder som følge af underdimensioneret bortledning.
En beskyttelse af samfundsværdier og borgernes helbred fordrer at regnvandet kan komme så tilstrækkelig hurtigt væk, til at ødelæggelser og sundhedsmæssige risici undgås.
De folkevalgte har derfor en forpligtelse til at sørge for, at VAND LØBER SOM OPRINDELIG TILTÆNKT I VANDLØBENE.
Det kunne lade sig gøre i vores bedsteforældres tid, så det er godt nok en falliterklæring, at vi i 2014 har skabt et system der ikke magter at løse den essentielle samfundsopgave at få vand til at løbe!!.
Lad os derfor få genskabt vandløbene, så vandet løber tilstrækkeligt, når der er behov for det.
Andreas Hastrup
L.A. - Spidskandidat i Greve, Solrød, Køge, Lejre og Næstved kommuner og ”6-er” i Region Sjællands øvrige kommuner.

Publiceret 07 August 2014 11:00