Erhvervsservicechef Rasmus Holst-Sørensen fra Køge Erhvervsservice, opfatter det store fremmøde som et udtryk for, at rigtig mange har interesse i at få del i de mange store bygge- og anlægsprojekter i Køge Kommune.

Erhvervsservicechef Rasmus Holst-Sørensen fra Køge Erhvervsservice, opfatter det store fremmøde som et udtryk for, at rigtig mange har interesse i at få del i de mange store bygge- og anlægsprojekter i Køge Kommune.

Stor interesse for byggeprojekter blandt Køges virksomheder

Mere end et halvt hundrede lokale virksomheder og institutioner deltog lige før der blev fløjtet til sommerferie i arrangementet ”Vil du bygge med?”, arrangeret af Køge Erhvervsservice.

BYGGERI: De kommende års store bygge- og anlægsprojekter i Køge Kommune har stor interesse blandt kommunes virksomheder.
Mere end 60 virksomheder var lige før ferien repræsenteret til arrangementet ”Vil du bygge med?”.
Under mødet fik deltagerne en opdatering på et udvalg af de større projekter, professionel rådgivning i hvordan virksomhederne kan byde ind på de mange opgaver og information om, hvilke samarbejdsmuligheder der er gennem en såkaldt emnebank. Ikke mindre end 49 virksomheder tilmeldte sig emnebanken inden arrangementet var omme.

Samarbejde og vækst

Hos Køge Erhvervsservice ser man det store fremmøde og tilmeldingen til emnebanken som et tydeligt signal på, at de lokale erhvervsdrivende har et stort ønske om at skabe vækst.
Samtidig med at virksomhederne ser muligheder i at deltage i et fællesskab, som går målrettet mod at sætte de lokale virksomheder forrest i køen til de mange store og spændende opgaver.
- Det er positivt med så bredt et fremmøde fra det lokale erhvervsliv. Det bekræfter vores formodning om, at der eksisterer en stigende interesse blandt de lokale erhvervsdrivende til at skabe vækst i forbindelse med de planlagte store bygge- og anlægsprojekter i Køge Kommune. Endvidere tegner der sig et billede af, at de ønsker at indgå i et samarbejde med kommunen og hinanden, hvor de vil stå stærkere i konkurrencen om at få del i opgaverne, fortæller erhvervsservicechef Rasmus Holst-Sørensen fra Køge Erhvervsservice.

Projektleder Bent Lorentzen har en plan som skal sikre, at de mindre og mellemstore lokale virksomheder bliver klædt på til at kunne ind på de mange opgaver.

Projektleder Bent Lorentzen har en plan som skal sikre, at de mindre og mellemstore lokale virksomheder bliver klædt på til at kunne ind på de mange opgaver.

Emnebank som primus motor

Samarbejdet går blandt andet ud på, at virksomhederne bliver medlem af emnebanken, der fungerer som primus motor for hele værket. Emnebankens vigtigste opgave bliver at synliggøre medlemsvirksomhederne overfor markedets eksterne aktører. I første omgang vil fokus være rettet mod byggebranchens førende hovedentreprenører, der skal præsenteres for de stærke kompetencer, de lokale virksomheder i Køge Kommune kan mobilisere.
Via opsøgende markedsføring får hovedaktørerne kendskab til de dygtige og kvalitetsbevidste lokale leverandører i Køge Kommune. Kvalitet er også fleksibilitet, hvilket især de lokale virksomheder vil være eksponenter for til de store lokale projektopgaver.
- Når hovedaktørerne er blevet præsenteret for vores lokale ”pakkeløsning”, så vil de ikke være et øjeblik i tvivl om, hvor de skal søge kompetencerne, og hvor de skal indhente deres tilbud! Derudover har vi en plan – en handlingsplan – der omfatter en håndholdt model, som skal sikre, at de mindre og mellemstore lokale virksomheder bliver klædt bedst muligt på til at kunne byde ind på de mange opgaver, siger projektleder for ”Projekter, Vækst og Jobs” Bent Lorentzen fra Køge Erhvervsservice.
Bag arrangementet ”vil du bygge med?” står ”Projekter, Vækst og Jobs. Et udviklingsprojekt som skal sørge for, at virksomhederne i Køge Kommune får del i de mange anlægs- og byggeprojekter, og at de store projekter omsættes til lokale jobs i bygge- og anlægssektoren. Udviklingsprojektet går på tværs af Køge Kommune, men er forankret hos Køge Erhvervsservice med Bent Lorentzen som projektleder.

Publiceret 09 August 2014 12:00