Advokat Louise Vigand Kryger fra PARTNER Advokater Ret & Råd.

Advokat Louise Vigand Kryger fra PARTNER Advokater Ret & Råd.

Uenighed om skolevalg?

RÅDGIVNING: Sommerferien er snart slut og skoletiden kan begynde. Men hvad gør skilsmisseforældre der er uenige om, hvor barnet skal gå i skole? Det fortæller advokat Louise Vigand Kryger fra PARTNER Advokater Ret & Råd i Køge om i denne uge.
- Den forælder der har forældremyndigheden alene, har også alene kompetencen til at beslutte, hvor barnet skal gå i skole, om barnet skal skifte skole osv. Der kræves således ikke den anden forælders samtykke i den situation, oplyser hun.
- Hvis parterne har fælles forældremyndighed, så er skolevalg, skolefritidsordning og videreuddannelse noget, som forældrene skal være enige om og som udgangspunkt kræver begge parters samtykke til indskrivning, fortsætter advokaten.
- Hvis ikke I er eller blive enige, så kan der forsøges startet en retssag om at få den fulde forældremyndighed, sådan at skolevalget kan træffes af eneforældremyndighedsindehaveren alene. Der kræves imidlertid bare typisk mere end uenighed om skolevalg, for at en dommer vil ophæve en fælles forældremyndighed, siger Louise Vigand Kryger.
I statsforvaltningens regi kan der tilbydes børnesagkyndig rådgivning eller konfliktmægling til parterne i et forsøg på at opnå enigheden. Men hvad gør man så, hvis barnet skal starte i skole i skoleåret 2014/2014, og man stadig ikke er blevet enige?
- I Danmark er der jo 10 års undervisningspligt som hovedregel fra august måned i det kalenderår, hvor barnet fylder 6 år. For at sikre at barnet modtager denne undervisning fremgår det af folkeskoleloven, at kommunalbestyrelsen i barnets bopælskommune kan beslutte, at barnet skal indskrives i distriktsskolen, dvs. den kommunale folkeskole, på det sted hvor barnet har bopæl, og det er altså den bestemmelse man må benytte som bopælsforælder, hvis parterne ikke kan nå til enighed om skolevalg siger advokaten.
- Men bestemmelsen giver jo altså ikke adgang til indskrivning i privatskole eller lignende, siger hun.

- Få taget snakken om skolevalg i god tid, hvis det er muligt. Det kræver alligevel typisk også opskrivning på venteliste noget før skolealderen, hvis barnet skal på privatskole, friskole, lilleskole eller lignende. Og husk så i øvrigt at det rette skolevalg kan være ret afgørende for jeres barn og egne interesser derfor helt bør tilsidesættes, siger Louise Vigand Kryger.

Publiceret 09 August 2014 17:15