Mølledammen i Ribe renses op

I perioden ultimo juli til ultimo november 2014 oprenses Ribe Mølledam.
Formålet er at sikre et synligt vandspejl ved at fjerne aflejringer udenfor strømløbet, og dermed forhindre at vandarealet yderligere reduceres.
Desuden vil oprensningen kunne forbedre fiskenes passagemuligheder gennem åen og den nye faunapassage.

Publiceret 10 August 2014 13:00