Søren Thorborg, skolechef i Køge Kommune. (Arkivfoto: Emil Lyders).

Søren Thorborg, skolechef i Køge Kommune. (Arkivfoto: Emil Lyders).

SFO spiller sammen med skolen

SKOLESTART: Med folkeskolereformen bliver skoledagen længere og mere varieret, og pædagoger indgår i skolehverdagen. Stadig mange gode grunde til at vælge SFOen til.
Skoledagene bliver længere - og tiden i SFO kortere - nu, hvor folkeskolereformen er trådt i kraft. Men der er stadig masser af gode grunde til at gå i SFO.
- Folkeskolereformen skal gøre en god skole bedre. Samtidig har vi tilpasset SFO-tilbuddet, så det spiller bedre sammen med den nye og længere skoledag. SFO er mere end pasning. Det er et rigtig stærkt, pædagogisk tilbud, som er med til at understøtte elevernes alsidige udvikling, siger Søren Thorborg, som er skolechef i Køge Kommune.
Fra 1. august har hver folkeskole i Køge Kommune én SFO, som er for elever fra 0. klasse og op. SFOen har åbent om morgenen inden skoletid – også for de ældste SFO-børn – og igen om eftermiddagen. Som noget nyt er der på de fleste skoler desuden en juniorklub for 4. klasse og op.

Pædagogerne ind i skolen

Eleverne vil møde nogle af de samme voksne i SFO'en og i skoletiden. En af hjørnestenene i folkeskolereformen er nemlig, at pædagogernes kompetencer skal bruges bedre i skolerne. 
Mange skoler i Køge Kommune har længe haft et samarbejde mellem lærere og pædagoger i indskolingen, og her har pædagogernes kompetencer vist sig at have stor betydning – i et godt samspil med lærerne. Nu skal pædagogerne også være med på andre klassetrin og i større omfang.
Det bliver bl.a. i de nye timer, der hedder ”understøttende undervisning”, som eleverne skal have i 4-6 timer om ugen. Den understøttende undervisning skal bruges til forløb og læringsaktiviteter, der enten har direkte sammenhæng med fagene, eller styrker elevernes læringsparathed, sociale kompetencer, alsidige udvikling, motivation og trivsel.
Pædagogerne fra SFO'en vil være en vigtig del af den understøttende undervisning, men det er stadig lærerne, der har ansvaret for, at eleverne lærer det, de skal.
Pædagogerne skal også indgå i andre af de nye dele af skolehverdagen sammen med lærerne. Det kan fx være, når eleverne skal have Motion og bevægelse - fysiske aktiviteter, som kan indgå i fagene eller være afbræk i undervisningen, hvor man få pulsen op.

Fritidsaktiviteter

Men kan børnene nå at gå i SFO, hvis de også skal gå til fodbold og andre fritidsaktiviteter? Og bliver der overhovedet tid til fritidsaktiviteter nu, hvor skoledagen er blevet længere?
Til det siger skolechef Søren Thorborg:
- Fra kommunens side har vi tilpasset SFOen, så den matcher skolerne her efter folkeskolereformen. Jeg er sikker på, at fritidslivet også vil omstille sig, så deres tidsrammer for aktiviteter kommer til at passer til de nye rammer for folkeskolen. 
Samtidig lægger folkeskolereformen også op til, at skolerne skal samarbejde med de lokale foreninger, tilføjer Søren Thorborg:
- Den forlængede og mere varierede skoledag er indført, for at eleverne får højere faglige resultater kombineret med mere trivsel. Derfor vil den længere skoledag ikke bare bliver mere skole. Det bliver en række varierede aktiviteter, og en del af aktiviteterne kommer til at foregå i samarbejde med foreningerne, siger han.
pm

Køges SFO'er

SFO I (0-3. klasse) og II (4.-6. klasse) er pr. 1. august lagt sammen, så hver folkeskole i Køge Kommune  får én SFO. Det giver bedre mulighed for at give børnene nogle gode morgen- og eftermiddagoplevelser.

• SFO-personalet vil også deltage i skolernes undervisning sammen med lærerne.

• Til elever fra 4. klasse og op er der desuden juniorklub på de fleste folkeskoler i Køge Kommune.

Læs mere og se film om folkeskolereformen i Køge Kommune på www.koege.dk/folkeskolereformen.

Publiceret 12 August 2014 12:00