Thomas Ivar Jensen, som til daglig er afdelingsleder af 10Solrød, er her fanget på Køge Handelsskoles Videnstrappe med Stina Grube.

Thomas Ivar Jensen, som til daglig er afdelingsleder af 10Solrød, er her fanget på Køge Handelsskoles Videnstrappe med Stina Grube.

Bud på EUD10 i Køge Bugt

UDDANNELSE: Gennem et pilotprojekt om EUD10 samarbejder 10Solrød og Køge Handelsskoles Merkantil afdeling om at få detaljerne på plads i udformningen af en EUD10 et år før det for alvor går løs. Virksomheder i Solrød er indbudt for at give eleverne en fornemmelse af fagligheder i virkeligheden.
- Som en del af den nye reform på erhvervsskoleområdet bliver alle kommuner forpligtet til at tilbyde EUD10 fra august 2015, fortæller Thomas Ivar Jensen, som til daglig er afdelingsleder af 10Solrød.
- EUD10 er en ny erhvervsrettet 10Solrød, som oprettes som en ny linje i 10. klasse. EUD10 skal forberede eleverne til erhvervsuddannelserne og gøre dem klar til at opfylde adgangskravene, når adgangskrav indføres på erhvervsuddannelserne. EUD10 er for de elever, der er motiveret for at tage en erhvervsuddannelse, men som ikke opfylder adgangskravene eller er usikre på, om det vil være det rette valg for dem, siger Thomas Ivar Jensen.
På EUD10 bliver der sat fokus på at gøre eleverne uddannelsesparate samt løfte deres færdigheder i dansk og matematik. Samtidig skal de introduceres for de fire nye hovedområder, som i fremtiden vil blive indgangene på erhvervsuddannelserne.
- Det vil ske løbende undervejs i hele skoleåret som brobygning – faktisk skal mindst 30 pct. af undervisningen skal ske i samarbejde med en erhvervsskole – og det er her Køge Handelsskole kommer ind i billedet, siger Thomas Ivar Jensen.
- Vi har gennem mange år lavet mange forskellige tiltag med Merkantil HG afdelingen på Køge Handelsskole, og derfor var det naturligt for os at byde dem inden for i samarbejdet om en ny EUD10, siger Thomas Ivar Jensen om samarbejdet med Stina Grube, merkantil uddannelsesleder og Merkantil HG afdelingen på Køge Handelsskole.
Den obligatoriske del af EUD10 vil grundlæggende svare til indholdet i en almindelige 10. klasse, men EUD10 vil blive tonet mod erhvervsuddannelserne.

Skole og virkelighed

- Sammen har vi stillet et team af lærere, der vil kunne løfte opgaven i pilotprojektet, som skal sikre os en tilgang til opgaven, siger Stina Grube og fortsætter:
- Vi har Gitte Dyrløv til at bestyre erhvervsskoledelen: Iværksætteri, markedsføring, salg & service og virksomhedskendskab. Fra 10. klasse vil det fast være Lars Friberg, der er på som klasselærer og i matematik. Charlotte H. Schack underviser i engelsk, mens Mette Pedersen underviser i dansk. 
Sammen skal de opnå en best practice, som vi kan udrulle på de kommende EUD10-klasser. Vi vil gerne give vores elever en realistisk fornemmelse af erhvervsuddannelserne og det fremtidige arbejdsmarked på området.
- Derfor har vi inviteret alle slags virksomheder i Solrød til at deltage i projektet. Vi vil gerne kunne tilbyde vores elever røde tråde i deres EUD10-forløb. Der skal være sammenhæng i det, de gør på i 10.klasse-regi, i erhvervsskole-regi – og det de skal ud i bagefter: Virkelighedens arbejdsmarked: Håndværkerne, detailbranchen, servicebranchen, i administration, på kontor, i finansverden… Og det er det, der skal gøre det attraktivt at gå i EUD10 – og det, der skal være med til at give erhvervsuddannelserne et prestigeløft , siger Stina Grube.
- Vi har en fælles interesse i at give vores unge – fremtidens samfundsborgere og skatteydere – en reel fornemmelse af fagligheder og kobling af uddannelse og fremtidige jobfunktion, supplerer Thomas Ivar Jensen.
- Det er det, der gennemsyrer vores tilgang til arbejdet med EUD10-piloten. Vi har fokus på innovation, iværksætteri, produktion og detail. Vi forestiller os, at eksterne partnere i form af virksomheder og mindre erhvervsdrivende tilbyder deres viden og evner på et givent felt som korte eller længerevarende praktikforløb, som gæstelærer, på virksomhedsbesøg eller som opgavestillere, som kan give vores elever virkelige udfordringer at arbejde med på stedet eller hjemme i klassen, siger Thomas Ivar Jensen om Solrød-Køge-udgaven af EUD10.
Er man som virksomhed interesseret i at blive samarbejdspartner om EUD10 kan man kontakte Lars Friberg på e-mailadresse: lars.friberg.privat@hotmail.com.
pm

Publiceret 13 August 2014 16:00