Stemningsbillede fra

Stemningsbillede fra "Hummer"-dagene i 2013. Her er det øksehug der udøves.(Foto: Christian Lemée).

Historiske maritime håndværk og fortællinger

"Hummer"-dage i Køge Marina 22.-24. august

KØGE: Foreningen "Hummeren" i Køge arbejder med planer om at bygge en rekonstruktion i fuld størrelse af Hummeren, som var en af Christian 4's fregatter, der blev søsat i 1624.
Visit Køge og Køge Kommune har ydet et økonomisk tilskud til at afholde "Hummer"-dage på Køge Marina. Her vil foreningen Hummeren, i samarbejde med Museum Sydøstdanmark og professionelle håndværkere, som mestrer de gamle teknikker, vise og levendegøre de traditionelle håndværk, som ligger til grund for en kommende rekonstruktion af orlogsskibet Hummeren.

Et skibsværft fra 1600-tallet

Under "Hummer"-dagene vil publikum kunne se og opleve stemningen på et skibsværft fra 1600-tallet. Smedene laver bolte, nagler, rigningsdele og beslag til skibet. Skibstømrere hugger de første bjælker med økse, og fremstiller skibets første spanter.
Rebslagerne slår de første tove til riggen. Billedskæreren arbejder på galionsfiguren, en løve, som skal pryde forstævnen. Snedkeren fremstiller bordet, som skal stå i admiralens kahyt. I de tre dage "Hummer"-dagene varer er der fuld gang i arbejdet.
- Hvis man har lyst, kan man også blive ”lærling” og selv afprøve at slå et reb, smede en nagle eller skære udsmykningen til skibet, oplyser museumsinspektør Christian Lemée.

Udstilling og fortællinger

I det historiske telt vil man kunne se billeder og tegninger fra den tid, hvor Hummeren blev bygget. Man vil også kunne se originale arkæologiske skibsdele fra 1600-tallet, en halvmodel af Hummeren og skibets originale byggetegning, som er verden ældste, samt byggekontrakten.
Køge Maritime Aktivitetscenter fremviser en stor og flot model af fregatten Fides, der var et skib af samme størrelse som Hummeren.
pm

Program "Hummer"-dagene"

Alle dage 22.-24. august:
Skibstømrere hugger bjælker og spanter med økse.
Rebslager slår tovværk.
Billeskærer fremstiller galionsfigur.
Snedker laver bordet til admiralen kahyt.
Rebslager slår tov til riggen.
Smedene laver værktøj, nagler og beslag.
Historisk og arkæologisk udstilling i det historiske telt.
Modelbygger fremviser modellen af orlogsskibet FIDES.
For børn og voksne: byg et legetøjsskib fra middelalderen.

Søndag 24. august:
Stor Havnefest på Køge Marina.

Publiceret 13 August 2014 06:00