79,5 procent af Fredericias indbyggere er medlem af en idrætsforening. Tallet er dog ikke renset for “dobbeltgængere”.

79,5 procent af Fredericias indbyggere er medlem af en idrætsforening. Tallet er dog ikke renset for “dobbeltgængere”.

Rigtig mange aktive i Fredericias idrætsliv

Fredericias idrætsforeninger kan tilsammen mønstre 40.000 medlemsskaber. De vil gerne have flere

Af
Peter Friis Autzen

Idrætsforeningerne i Fredericia har tilsammen 39.990 medlemmer. Det viser en opgørelse fra SIF - Samvirkende Idrætsklubber Fredericia.
I forhold til kommunens indbygger tal på 50.309 svarer de cirka 40.000 medlemsskaber til 79,5 procent. Og det er meget højt.
Tallet kom bag på idrætskonsulent Casper Due Nielsen fra SIF, der har samlet tallene sammen.
“Jeg blev selv overrasket over tallet, som er en hel del højere end det, vi regnede os frem til for to år siden,” siger han og understreger, at tallene dog også er opgjort på en helt anden måde denne gang og derfor langt fra kan sammenlignes direkte.
“Det er også vigtigt at understrege, at tallene ikke er renset for dobbeltgængere - altså folk, der har flere medlemsskaber i én eller flere foreninger. Hvis vi rensede de personer fra, ville tallet naturligvis være lavere. Det samme gælder, hvis vi rensede tallet for de medlemmer, der er passive eller er medlem for at være leder eller træner. Det kunne for eksempel være en far, der er træner for sin søns fodboldhold,” siger han.

SIF og ikke-SIF

Ifølge Casper Due Nielsens opgørelse er der 33.310 registrerede medlemsskaber hos byens SIF-foreninger. Hos kommunens andre idrætsforeninger er der sammenlagt 6.680 medlemmer. SIF-foreningerne har altså klart flest medlemsskaber.
“Tallene er tilfredsstillende,” siger Casper Due Nielsen.
Han mener, at foreningerne yder et godt arbejde og en god indsats for at vise potentielle medlemmer, hvilke glæder tilværelsen i en idrætsforening byder på.
“Og med den nye skolereform, ønsker foreningerne også at gøre en stor indsats for at få bevægelse og idræt integreret i den nye helhedsskole. Så på sigt tror jeg, at vi får flere medlemmer,” siger han.

Vision: 25-50-75

Danmarks Idrætsforbund og DGI (Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger) har i fællesskab formuleret en vision, de kalder 25-50-75.
Målet er, at i 2025 skal 50 procent af danskerne dyrke idræt i en forening, og 75 procent skal være idrætsaktive i det hele taget.
De lokale tal tyder på, at Fredericia allerede godt og vel har opfyldt visionen. Dog med de nævnte forbehold.

Glæde over tal

Lars Ejby Pedersen (S), der er formand for Fredericias kultur- & Idrætsudvalg, glæder sig over de næsten 40.000 lokale medlemsskaber i idrætsforeninger.
“Jeg er klar over, at der er en del forbehold omkring tallene. Men det er alligevel imponerende højt, og det er jeg overordentlig glad for. Jeg er om nogen en foreningsmand, og selvom den selvorganiserede idræt også er god, er foreningerne sindssygt vigtige. Så at så mange er medlem, er bare super,” siger Lars Ejby.

Publiceret 13 August 2014 10:00