Tag på vandretur på Broagerland

Så starter Sønderborg Kommunes naturvandringer med guide igen efter en sommerpause. Søndag den 17. august går turen til det imponerende bakkelandskab ved Gammelmark og Dynt på Broagerland.
Landskabet kan forekomme nærmest dramatisk med sin beliggenhed direkte ud til kysten og med de høje bakker bagved. Det kuperede terræn skaber mange stejle skrænter og slugter, som har været vanskelige at dyrke gennem tiderne. Her er småskove, krat, overdrev og fugtige enge. Derfor finder vi her større naturværdier end i det almindelige landbrugsland.
Området er levested for en lang række vilde planter, som foretrækker tørre solfyldte steder. Blandt de mere sjældne er f.eks. marktusindgylden, bakketidsel og smalbladet klokke. Skovbryn og hegn bugner af frugtbærende buske som hassel, benved, slåen, mirabel, røn, skovæble og kirsebær, der alle giver føde til dyr og fugle gennem efteråret og vinteren.
Området er også et ”hot spot” for padder i Sønderborg Kommune. Hele 8 forskellige arter af frøer og salamandre er set på egnen herunder de mere sjældne som løvfrø, strandtudse og spidssnudet frø.
Turen guides også på tysk og foregår søndag den 17. august kl. 10-12. Mødested er p-pladsen ved Gendarmstien ved Gammelmark Camping, Dynt.

Publiceret 13 August 2014 06:00