Unge halter bagefter, når det gælder tilmelding til Digital Post. (Foto: Mostphoto).

Unge halter bagefter, når det gælder tilmelding til Digital Post. (Foto: Mostphoto).

Unge skal være bedre til digital post

Især de unge halter bagefter med at få tilmeldt sig Digital Post

Skal der søges om SU, betales restskat, udskrives frikort, eller noget andet der involverer en offentlig myndighed, så er en Digital Postkasse obligatorisk fra november. Senest fra 1. november 2014 skal alle borgere over 15 år kunne modtage post fra det offentlige digitalt, men mange har stadig ikke fået sig tilmeldt og især de unge halter bagud.
Derfor trækker projektkoordinator Mette Kuntz Jensen fra Kolding Kommune i arbejdstøjet og påbegynder kommunens Digital Post kampagne rettet mod unge i alderen 15-24 år. 13 folkeskoler og 5 ungdomsuddannelser vil i løbet af august/september måned få besøg af projektkoordinatoren, som vil fortælle om Digital Post og hvilken betydning det får, for de unge mennesker.

På de unges præmisser

Ideen med kampagnen er, at kommunen vil møde de unge mennesker der, hvor de færdes i dagligdagen, for at forklare, hvad Digital Post er og hvilken betydning det får for dem.
På programmet er blandt andet et kort oplæg om Digital Post, en Digital Quiz der tester hvor digitaliseringsparate de unge mennesker er samt youtube videoer om Digital Post. Herudover opfordres der samtidigt til, at de der endnu ikke har en digital postkasse får oprettet en på dagen.

Hvilken post får vi?

Et af de spørgsmål kommunen ofte får fra de unge er, hvilken slags post, fra det offentlige, det er de modtager i deres Digitale Postkasse? Svaret er ikke entydigt. Det er de færreste 15-årige der i dag modtager papirpost direkte fra det offentlige. Når først man fylder 18 år, vil der pludselig begynde at komme en hel del mere; meddelelser fra SU, SKAT, Udbetaling Danmark med mere.
Kolding Kommune iværksætter en intensiv Ungeindsats, hvor samtlige 8.-10 klasser i kommunens folkeskoler samt ungdomsuddannelserne Hansenberg, IBC, KG, Munkensdam og VUC får besøg og bliver informeret om Digital Post.

Publiceret 13 August 2014 18:00