(Arkivfoto).

(Arkivfoto).

Dygtige lærere får folkeskolereformen til at virke

SKOLESTART: Lærernes faglighed og engagement er afgørende for, at folkeskolereformen bliver en succes. Og lærerne i Køge Kommune er parate til at tage de nye opgaver på sig, siger Kommunens skolechef. 
Hvad er det allervigtigste, hvis folkeskolereformen skal blive en succes? Svaret kommer prompte fra Køge Kommunes skolechef, Søren Thorborg:
- Dygtige og engagerede lærere. Det er helt afgørende. Og heldigvis er lærerne på vores skoler fagligt helt i top og parate til at tage de nye opgaver på sig. 
For blot et år siden så tingene anderledes ud, da folkeskolereformen blev vedtaget i Folketinget umiddelbart efter et forår med lockout af lærerne og lovindgreb.
- Det har ikke været den allerbedste timing. Reformen kom på et tidspunkt, hvor mange lærere med en vis ret oplevede sig hårdhændet behandlet. Men nu har billedet ændret sig, og mange lærere betragter folkeskolereformen som et vilkår, som vi sammen skal få det bedste ud af, siger skolechef Søren Thorborg.

Blander to ting sammen

Ofte bliver selve diskussionen om folkeskolereformen – altså indholdsdelen – blandet sammen med de nye tjenestetidsregler – altså lærernes mødetider og struktur for arbejdet.
Dette kan forvirre tingene lidt, for begge dele er jo nye ting, som ændrer på en kendt hverdag, og som man på en skole skal forholde sig til.
- Men man kan f.eks. godt som lærer være kritisk over for tjenestetidsreglerne og alligevel gå ind for reformens skolefaglige og pædagogiske indhold. Der vil naturligvis stadig være bekymring og usikkerhed for de nye og uprøvede strukturer og indholdsdele, men det er et fremherskende indtryk, at meget vil afklares, når man for alvor kommer i gang. Og det kan simpelthen ikke siges for tit, at lærernes fag¬lighed, engagement og samarbejde om folkeskolereformens formål og indhold er den vigtigste faktor for at reformen bliver en succes, siger Søren Thorborg.
På skolerne og i forvaltningens arbejdsgrupper, hvor dele af reformen har været drøftet, er der, fortæller skolechefen, udvist stort engagement og opfindsomhed.
- Fra skolerne og fra lærerkredse får jeg meldinger om voksende tro på, at folkeskole-reformen kan medvirke til at gøre en god skole bedre. Fra både forvaltningens og skoleledernes side og fra Danmarks Lærerforenings og de tillidsvalgtes side er der signaleret en høj grad af samarbejdsvilje og ønske om dialog om at løse den store udfordring, som en så omfattende ændring er, siger han.

Lærerne skal være mere på skolen

Arbejdstidsreglerne lægger op til, at lærerne skal befinde sig mere tid på skolen, så også dele af forberedelse af undervisningen foregår i samarbejde lærerne imellem.
Det kræver, at der indrettes arbejdsplader til lærere og pædagoger på skolen. På nogle af skolerne i Køge Kommune har det været vanskeligt at finde praktiske muligheder for at indrette flere arbejdspladser i bygningerne.
Teknik- og Miljøforvaltningen og Børne- og Ungeforvaltningen arbejder tæt sammen om at løse de knaster, der måtte være, så lærerne kan få gode arbejdspladser på alle skoler.
Byrådet besluttede i maj, at man det første år af reformen vil give mulighed for, at en stor del af forberedelsen foregår individuelt og hjemme hos læreren. Men der arbejdes på at gøre det attraktivt, at lærerne frivilligt lægger en del af forberedelsen på skolen sammen med kollegerne.
Den politiske beslutning skal evalueres i det nye år, og så vil det vise sig, om en større del af forberedelse fremover skal lægges på skolen, hvor det kan foregå i samarbejde.

Startlinjen er ikke en målstreg

Den første august startede skolerne med at fungere under de nye rammer, folkeskolereformen har sat.
- Men det er vigtigt at sige at dette var starten på en proces, der komme til at løbe i nogle år. Alle har forberedt sig og gjort det hele parat, men nogle af tingene former sig først, når man går i gang med dem og får nogle erfaringer, lyder det fra Søren Thorborg.
- Derfor var 1. august heller ikke en målstreg, men en startlinje for folkeskolereformen. Det er dér, vi gik i gang. Vi er godt forberedt, men mange ting skal afklares og prøves af. Det bliver nogle spændende år i dansk skolehistorie. Vi glæder os, slutter skolechefen.

null

Publiceret 14 August 2014 06:00