Gendarmstien bliver Europæisk Kvalitetsvandrevej.

Gendarmstien bliver Europæisk Kvalitetsvandrevej.

Gendarmstien får kvalitetsstempel

Gendarmstien, som er Sønderjyllands 5. mest kendte turistattraktion, får nu et løft og bliver gjort til Europæisk kvalitetsvandrevej.
Natur og Erhvervsstyrelsens GrønVækst pulje af Eu-midler og Friluftsrådet finansierer sammen med Aabenraa kommune, Sønderborg kommune og Sønderborg Erhvervs- og Turistforening flere nye skilte og en ny hjemmeside.
De mange skilte skal gøre det nemmere for vandrere at finde vej på stien uden kort. Europæisk kvalitetsvandrestier er især brugt i Tyskland. Gendarmstien bliver den første i Danmark.
"Det er en spændende opgave, som kan få stor betydning for turistomsætningen og forlænge sæsonen," siger projektkoordinator Irene Sanchez Lorenzen.
Projektet forventes færdigt i starten af februar 2015.

Publiceret 14 August 2014 10:11