Hvidovre Strandpark er blevet et hit. Nu skal sandarealet udvides.

Hvidovre Strandpark er blevet et hit. Nu skal sandarealet udvides.

Gode fremtidsplaner for Hvidovre Strandpark

Der arbejdes blandt meget andet på at øge sandarealet

Teknik- og miljøudvalget godkendte i januar, at der skulle udarbejdes to eller tre idéskitser for Hvidovre Strandpark med særlig vægt på ¿udvidelse af sandområde¿ samt ¿opholdspladser¿.

I mandags blev udvalget så præsenteret for to skitser - henholdsvis ¿DEN LILLE¿ og ¿DEN STORE¿ idéskitse. Det er arkitektfirmaet Hasløv & Kjærsgaard der har produceret skitserne. Ved ¿DEN LILLE¿ øges sandarealet tre til fire gange, mens ¿DEN STORE¿ øger sandarealet seks til syv gange i forhold til i dag. Begge ideer omfatter etablering af nye opholdspladser langs stien og på høfderne. Pladserne kan indrettes med borde, bænke, grill og solstole. Begge idéskitser indebærer endvidere, at den nuværende sti skal flyttes fem til 15 meter ind i parken samt - at der som en mulighed - kan etableres en kant mellem sandarealet og stien med skiftevis brede trapper og træbænke. Måske bakker og gryder? På ¿DEN STORE¿ idéskitse er høfden, syd for den nuværende strand, fjernet. Det fjerner samtidig det hjørne, hvor der ofte ligger tang der rådner og lugter. Desuden foreslås det, at badebroen flyttes hen til den høfde, der ligger nord for den nuværende strand. De to idéskitser viser også eksempler på aktiviteter, der kan etableres i forbindelse med en videreudvikling af Strandparken: Badeø, fitness og legeplads. Aktiviteterne er ikke med i nuværende overslag. Øgningen af sandarealet indebærer, at der skal fjernes jord. For ¿DEN LILLE¿ idéskitse er mængden ca. 950 m³ og for ¿DEN STORE¿ er det ca. 1750m³. Idéskitserne viser eksempler på hvordan jorden, hvis den er ren, kan indbygges i parken. På idéskitserne er udformet to eller tre bakker. Men da Lodsparken består af gammelt opfyld, kan det ikke forventes, at jorden kan indbygges i parken. Jordflytningen er dog en stor udgiftspost - og forvaltningen vil derfor undersøge muligheden for at indbygge jorden i parken. Det kunne eksempelvis være lave bakker eller ¿gryder¿, der kunne give læ til brugerne af stranden. Det nye sandstrandsareal og opholdspladser kan tidligst etableres i 2015, da projektforslaget først skal godkendes hos Fredningsnævnet. Fredningsnævnet har en sagsbehandlingstid på omkring 16 uger.oas

Publiceret 14 August 2014 08:00