Nyttejob giver renere natur

32 ledige har i løbet af sommeren sørget for rene stier og strande

32 ledige job- og uddannelsesparate sørget for rene strande og stier til sommerferiefolket.
I begyndelsen af juni satte formanden for arbejdsmarkedsudvalget, Jan Prokopek Jensen, gang i et stort strandrensningsprojekt på kommunens strande. Udover rene strande skulle projektet også sikre, at kommunen kunne tilbyde en meningsfyldt nytteindsats til ledige job- og uddannelsesparate.
I alt 29 strande er blevet renggjort mindst én gang. Samtidig er der blevet fjernet affald på kommunens naturstier, hvor der i øjeblikket også bliver renset bænke og rengjort skilte.
"Jeg synes faktisk, at vi er lykkedes rigtig godt med strandrensningsprojektet. Det har været til glæde for rigtig mange turister og lokale i det, der nok må betegnes som en fænomenal badesæson, og samtidig viser det, at vi kan få flere af vores politiske strategier til at gå op i en højere enhed, når vi arbejder på tværs. På denne måde understøtter vores beskæftigelsespolitik kommunens turismestrategi, og jeg er helt sikker på, at der kan findes flere områder, hvor tingene kan understøtte hinanden," siger formand for arbejdsmarkedsudvalget Jan Prokopek Jensen.
"Som kystkommune har Sønderborg smukke rammer til friluftsliv, og nytteindsatsen kommer både turister og borgere til gavn. Indsatsen understøtter både kommunens vision om Destination Sønderborg såvel som sundhedspolitikken, der blandt andet skal fremme motion i naturen," siger næstformand i arbejdsmarkedsudvalget Petter Astrup.
Kommunen er nu ved at planlægge, hvilke nye arbejdsopgaver de ledige i nytteindsatsprojektet skal i gang med, når sommersæsonen slutter. Som udgangspunkt må opgaverne ikke være nogle, der i forvejen er dækket af driften i kommunen, idet indsatsen ikke må være konkurrenceforvridende.

null

Publiceret 14 August 2014 11:24