Styrvolt har kostet Vejle Kommune 700.000 kroner

Af
Peter Friis Autzen

Vejles Natur- & Miljøudvalg har gennemgået de udgifter, kommunen har haft i forbindelse med, at skibet Styrvolt en periode lå i Vejle Å, hvor det sandede til.
I samme omgang har udvalget meddelt forvaltningen af den slag sager fremover skal vedtages af udvalget og ikke gennemføres af forvaltningen.
Regningen er på cirka 700.000 kroner.

null

Publiceret 14 August 2014 07:15