Syddjurs udvalgt som modelkommune på ældreområdet

Af
Dan Jensen

I forbindelse med projekt ”Syddjurs træner for en bedre fremtid” er Syddjurs Kommune blevet udpeget til at være 1 af 2 blandt landets 98 kommuner, der vælges til at være modelkommune for Socialstyrelsen.
Kommunen skal dermed danne eksempel for landets øvrige kommuner i forbindelse med trænings- eller rehabiliteringsindsats til ældre i hjemmeplejen, og skal det kommende år arbejde yderligere med at gøre ordningen bedre.
”Syddjurs træner for en bedre fremtid” blev sat i værk som et 1-årigt projekt, men pga. den positive effekt hos de ældre og den økonomiske gevinst for kommunen blev det til en permanent ordning.

Publiceret 14 August 2014 11:20