Der skal bruges over fem mio. kr på Næsborgvej.

Der skal bruges over fem mio. kr på Næsborgvej.

Ungdomsskolen flyttet fra Næsborgvej

- og nu skal der bygges om så socialpsykiatrien kan flytte ind..

Ungdomsskolen er i løbet af sommeren flyttet fra Næsborgvej til Enghøj.

Det efterlader et ledigt areal på 785 m2 på Næsborgvej. Som en konsekvens af budgetvedtagelsen blev huset besluttet anvendt til socialpsykiatrien. Det kræver nu, at der officielt gives anlægsbevilling på 5,5 mio. kr til ombygningen af ungdomsskolen til socialpsykiatri. Ombygningen er en naturlig konsekvens af Enghøj-projektet. Lokalerne på Næsborgvej er nedslidte efter 10 års anvendelse til ungdomsskole og skal istandsættes. Der skal blandt andet etableres en elevator for øget tilgængelighed og der skal foretages mindre indvendige ombygninger for at optimere bygningerne for den nye anvendelse. Lejekontrakten på Kettegård Allé 14 - socialpsykiatriens nuværende placering - blev opsagt den 1. juli. Opsigelsesfristen på lejekontrakten er et år, hvilket betyder at ombygningen på Næsborgvej skal være gennemført inden 1. juli 2015, således at lejemålet kan fraflyttes.oashvidovreavis.dk

Publiceret 14 August 2014 08:00