Ulrich Pfingsten har igennem mange år været et kendt syn i forbindelse med Hertug Hans festen i Haderslev. Foto: Peter Rasmussen

Ulrich Pfingsten har igennem mange år været et kendt syn i forbindelse med Hertug Hans festen i Haderslev. Foto: Peter Rasmussen

Gjesing:

"Vi har mistet en ven"

Tidligere borgmester i Haderslev, Jens Chr. Gjesing (S) skriver disse mindeord om tidligere kulturchef i Wittebreg, Ulrich Pfingsten

Mindeord Tidligere kulturchef i Wittenberg Ulrich Pfingsten er død nogle få dage før han ville være blevet 74 år. Hermed har Haderslev mistet en særdeles god ven i vores tyske venskabsby.
Ulrich Pfingsten kom oprindelig fra Gøttingen til Wittenberg i forbindelse med Tysklands genforening for 25 år siden. Her blev han som overborgmesterens nærmeste hjælper en bærende kraft i omformningen af Wittenberg. Her var både ideer og energi særdeles nødvendigt, når man ville have den gamle østtyske by på fode igen,
Ved genforeningen mistede byen over en fjerdedel af sine indbyggere i form af russiske soldater og officerer. Og det skete samtidig med, at den alt dominerende arbejdsplads – det store statslige kemiværk – lukkede ned og efterlod både arbejdsløshed og svære miljø problemer.
Ulrich Pfingsten var både tankemæssigt og arbejdsmæssigt én af de ledende kræfter i at omskabe byen fra Kemiestadt Wittenberg til Lutherstadt Wittenberg. En omformning der har skabt ikke bare identitet men også fremgang og vækst for by og egn i den svære overgangsperiode, hvor DDR skulle integreres i Forbundsrepublikken.
Med sin baggrund som luthersk teolog og stærkt kendskab til reformationshistorien havde Ulrich Pfingsten et godt udgangspunkt for ideudviklingen sammen med det politiske niveau. Hertil kom, at Ulrich Pfingsten kombinerede sin store viden med en fantastisk arbedsindsats. Han engagerede sig levende i alle dele af det lokale kulturliv, og var samtidig en særdeles fin ambassadør for Wittenberg udadtil.
Ulrich Pfingsten var én af de bærende kræfter da Wittenberg og Haderslev for godt 10 år siden besluttede sig for en venskabsby forbindelse. Det var ham meget magtpåliggende, at denne forbindelse blev af betydning for mange forskellige grupper i de to kommuner. Derfor har han også gennem årene været meget aktiv og energisk med henblik på at understøtte mange forskellige gruppers gensidige besøg i de to byer.
På det personlige plan er jeg særdeles taknemlig for kendskabet til og venskabet med Ulrich Pfingsten. Han har med sit smittende engagement åbnet mine øjne for en del af den tyske kultur og levemåde, som jeg sætter stor pris på at kende.
Ulrich Pfingsten var til sin død stærkt engageret i forberedelsen af 500 året for den lutherske reformation i 2017. Jeg kunne gerne have undt ham og alle os andre, at han kunne have været med til denne fest.
I Haderslev er vi rigtig mange, der kommer til at savne Ulrich Pfingsten som et naturligt midtpunkt og kraftcenter for samarbejdet med Wittenberg. Æret være hans minde.

Tidligere borgmester Jens Chr. Gjesing (S) skriver disse mindeord.

Tidligere borgmester Jens Chr. Gjesing (S) skriver disse mindeord.

Publiceret 14 August 2014 08:30