Knud Erik Gubbertsen (th) forklarer Charlotte Engelbrecht om energirenoveringen i SFS-Hallen.

Knud Erik Gubbertsen (th) forklarer Charlotte Engelbrecht om energirenoveringen i SFS-Hallen.

Idrætslivet hopper med på energibølgen

ZeroSport skal hjælpe kommunens idrætsforeninger med at spare energi og penge

Af
Mikkel Hansen

En ny front åbnes nu i Sønderborg Kommunes bestræbelser på at blive CO2-neutral i 2029.
Sønderborg Kommune og Project Zero lancerer nemlig en ny strategi, der skal gøre det lokale idrætsliv mere grønt. ZeroSport skal hjælpe idrætsforeninger med eget klubhus eller anlæg at spare på energien - og dermed spare penge.
Det dog ikke kun om at spare energi. Det er også et vigtigt mål at involvere flere borgere.
"Project Zero-visionen får nye ambassadører, og samtidigt stopper unødvendigt energi- og vandspild," siger Peter Rathje, direktør for Project Zero.
Der er cirka 50 haller, klublokaler og omklædningsrum i kommunen, som kan blive omfattet af ZeroSport.
"Mange foreninger er på eget initiativ begyndt at energirenovere. Det påskønner vi i byrådet, og det arbejde vil vi gerne støtte," siger Charlotte Riis Engelbrecht, formand for kultur- og fritidsudvalget.

Grøn tennis

I Sønderborg Tennisklub er man allerede godt i gang med arbejdet.
"Da en ny bestyrelse tiltrådte for to år siden, kunne vi se at økonomien var presset," fortæller Peder Helmuth, formand for Sønderborg Tennisklub.
En stor udgift er driften af klubbens hal. Klubben fik derfor konsulentfirmaet Rambøll til at udarbejde en rapport over mulige besparelser.
Et af forslagene er allerede realiseret. Der er installeret et intelligent varmesystem i hallen, og varmeforbruget er faldet fra 407 Gj i 2012/13 til 257 i 2013/14.
Samtidigt er el-forbruget faldet fra 54.975 til 51.401 kWh. Den største el-besparelse venter dog stadig forude.
"Næste store skridt er at udskifte vores gamle lysstofrør med LED-belysning i løbet af næste år. Det giver mere lys til en lavere pris," siger Peder Helmuth.
Erfaringer viser, at LED kan reducere elforbruget med op til 80 procent i forhold til de gamle armaturer. Den nye belysning koster 200.000-300.000 kroner, men den investering er sandsynligvis tjent hjem på 2-3 år.

Sønderborg Tennsklub har sparet penge på varme - næste mål er ny belysning, forklarer formand Peder Helmuth (th) til Morten Menné og Peter Rathje.

Sønderborg Tennsklub har sparet penge på varme - næste mål er ny belysning, forklarer formand Peder Helmuth (th) til Morten Menné og Peter Rathje.

Bedre og billigere lys

Få hundrede meter fra tennishallen ligger SFS-Hallen, hvor man også er hoppet med på bølgen. Også her har økonomien spillet en afgørende rolle.
"Vi har haft en stram økonomi, og derfor har vi gennemgået vores udgifter," fortæller Knud Erik Gubbertsen, formand for SFS-Hallen.
Før blæste ventilatorer varm luft ind i hallen i døgndrift, men nu styres varmen af et intelligent system. Det betød et fald i varmeforbruget fra 693 Gj i 2010 til 375 Gj i 2011. I samme periode faldt elforbruget fra 52.000 til 44.000 kWh.
Senere blev der installeret ny belysning i hallen, og så faldt forbruget til 30.000 kWh.
"Antallet er lampe er reduceret fra 54 til 30. Lamperne giver mere lys, har en længere levetid og bruge mindre strøm. Det er en meget stor besparelse," fortæller Knud Erik Gubbertsen.
Han forventer, at elforbruget næste år er faldet til 20.000 kWh.

Kommunen sparer

Kommunen betaler mange penge til foreningers driftsomkostninger, og derfor vil der også være en kommunal besparelse, når foreninger sparer på energien.
"Den store gevinst ligger dog hos foreningerne. Kommunen refunderer nemlig kun en del af udgifterne, så foreningerne kan spare rigtig mange penge," fortæller kommunens fritidschef Morten Menné.
Det bliver fritidafdelingen i Sønderborg Kommune, der skal stå for certificeringen.
For at komme med i projektet skal man forpligtige sig til at reducere sit energiforbrug med 10 procent.
"Hvis man ikke har arbejdet med energirenoveringer før, så er det utrolig let at spare 10 procent," siger Morten Menné.

Publiceret 18 August 2014 10:30