Det sejlende sømandshjem besøger Sønderborg havn.

Det sejlende sømandshjem besøger Sønderborg havn.

Sømandshjem kommer sejlende

Sømandsmissionens skib Bethel lægger til kaj i Sønderborg og inviterer ombord

Sømandsmissionens historiske skib Bethel gæster Sønderborg fra den 16. til den 25. august, og både søulke og landkrabber er velkomne ombord til en kop kaffe, en rundvisning og en snak.
"Hos os er snakken hen over en kop dampende kaffe munter og ligefrem. Og for den, der har brug for en samtale om livets udfordringer, har medarbejderne tiden og roen til at snakke," siger sømandsmissionær Leif Rasmussen, der koordinerer sommerugernes sejlads med skibet.
"Vi sejler rundt i de danske havne igen denne sommer, og kan hjælpe med lidt af hvert. En af forudsætningerne for et vellykket togt er, at besætningen har et godt samarbejde om bord, hvilket vi oplever."
Besætningerne består af både lønnede og ulønnede medarbejdere.
Bethel hed oprindelig Romsø Y302 og blev søsat den 31. maj 1969. Den udgik af Søværnets tjeneste den 21. marts 2007, hvor det blev købt af Sømandsmissionen for 510.000 kroner - pengene kom fra Sømandsmissionens venner. Da Østerby Sømandshjem blev afhændet i 2006, overdrog bestyrelsen midlerne til Sømandsmissionen, men øremærket til køb af et fartøj, som skulle ombygges til et sejlende sømandshjem.
Siden Sømandsmissionen overtog skibet, er det løbende restaureret. Bethel blev ombygget i 2010, så fordækket blev overdækket. I 2011 blev det yderligere ombygget, så bakken ved stævnen på skibet nu strækker sig helt hen til styrehuset. Skibet er i god stand og i store træk holdt tro mod sin historie – er dermed nærmest et omsejlende museum.Tekniske data

Deplacement 155 tons
Længde 25,60 meter
Bredde 6,00 meter
Dybgang 3,00 meter
Fart 11 knob
Rækkevidde 1.800 sømil

Publiceret 18 August 2014 07:00