Tak for sløjferne

Platanen ved KØS og Danmarks Naturfredningsforening siger tak for borgernes opbakning for bevarelse af det smukke træ, som vi håber nu kan få lov at blive stående de næste hundrede år.
Vi er ganske overvældede og glade for opbakningen til at skåne træet fra fældning. Der er opsat flere tusinde "protestsløjfer" på hegnet mod KØS og byens politikere/forvaltning er opfordret til at tælle sløjferne, da hver sløjfe repræsenterer en protest mod fældning.
Nu er protesten hørt. KØS har trukket sin amodning om fældning og kommunens har standset sagen.
Med venlig hilsen
Danmarks Naturfredningsforening, Køge
Henrik Petersen, formand
Og ikke mindst fra Platanus acerifolia

Publiceret 18 August 2014 12:30