Hans Holmer (SF)

Hans Holmer (SF)

DEBAT:

Sikre skoleveje

Hans Holmer, næstformand SF Kolding
Skovbogade 8
6000 Kolding

Lavere hastigheder i boligområder og byer øger trafiksikkerheden og har betydning for: miljø, støjforurening og bylivet. Det bidrage desuden til at flere går og cykler- ikke mindst til og fra skole. Det betyder utrolig meget for forældre, at de kan sende deres børn trygt i skole til fods eller på cykel.

Derfor vil SF til budgetforhandlingerne foreslå at der bliver opsat stærekasser med periodisk fartkontrol, for netop at sikre trafiksikkerheden bliver overholdt nær skoler og på farlige vejstrækninger i kommunen.
Det vil være en billigere og mere effektiv løsning end fx vejbump. Tanken er at der opsættes fx 10 stærekasser, men at der kun er et kamera, som kan cirkulære rundt. Billister skal selvfølgelig gøres opmærksom på at der er periodisk kontrol.

I Forslaget fra SF vil der blive lagt op til at ordningen økonomisk hviler i sig selv. Dette kan løses ved at der skabes et seniorjob, hvor den ansatte sikrer at kameraet cirkulere rundt, samt sørger for det administrative arbejde, som der vil være i forbindelse med stærekasserne.

Det er fra SF's side tænkt som et præventivt forslag, der skal være med til at vores børn selv kan komme til og fra skole uden at skulle risikere livet.

Stærekasser med kameraer er en løsning, som kan tages i brug, hvis der er en politisk vilje. Vi håber derfor at forslaget vil blive modtaget godt hos de andre partier- Det er der uden tvivl masser af forældre, som vil være glade for.

Publiceret 20 August 2014 16:00