Er man ikke under udvikling, er man under afvikling

I disse år profilerer Køge Kommune sig med store projekter med eksklusivt boligbyggeri ved Køge Kyst og opførelse af super-stadion. Alt sammen udvikling. Opmærksomheden og glæden er stor – for de fleste.
Det er desværre kun gældende for en meget snæver radius på ca. 500 meter fra rådhuset. Kigger man rundt om i resten af kommunen, er billedet et helt andet.
Med det nye oplæg til en ny skolestruktur medvirker kommunen til direkte afvikling af flere landsbyer.
De tre foreslåede skolelukninger, hvoraf den ene allerede er effektueret, vil have store konsekvenser for de berørte landsbyer.
Tilbage står Gørslev nu som bysamfund uden et fast omdrejningspunkt og uden grundlag for udvikling. Ingen skole betyder færre børn og medfører færre tilbud for bl.a. idrætsforeninger og ingen attraktive tilbud til at tiltrække nye skattebetalende indbyggere med.
Det samme vil ske hvis Højelse skole bliver lukket. Det vil fjerne incitamenter til at flytte hertil – til trods for de mange nuværende og ikke mindst kommende tilbud og muligheder. Byen vil blive en spøgelsesby, hvor ingen børnefamilier vil bosætte sig. Mange af de nuværende familier vil formentlig forsøge at sælge huset. Hvis det altså er muligt! Har kommunen indregnet de mistede skatteindtægter i deres oplæg?
Der bliver i de kommende år investeret enorme summer i udvikling af infrastrukturen. Udvidelse af motorvejen, motorvejsramper i Vemmedrup, og hurtigere tog til København. Hertil kommer opførelsen af super-sygehus, Campus Køge og udvidelse af Skandinavisk Transport Center. Alt sammen medvirkende til udvikling af Køge Kommune – og ikke mindst området i Køge Nord.
Gad vide hvornår kommunen offentliggør deres byggeplaner om en ombygning af Køge torv, så der bliver plads til os alle derinde?
Udvikling tager tid – og ja, det koster penge. Men hvis man er villig til at investere både penge og ressourcer, vil det være medvirkende til en endnu stærkere udvikling. Til glæde og gavn for alle.
Den påståede besparelse i kommunens oplæg kan vise sig at blive en meget kort fornøjelse. Med afviklingen af flere landsbysamfund, vil Køge kommune blive en kommune med færre og færre skattebetalende indbyggere – men flere og flere økonomisk krævende borgere. Ingen børnefamilier vil flytte til, og tilbage står kommunen med en stor gruppe borgere, der ikke bidrager økonomisk til kommunen. Hvem skal betale den regning?
Hvis politikerne i kommunen ikke tror på, at de ovennævnte tiltag vil bidrage til udviklingen i HELE kommunen, skal de blot fortsætte med deres uigennemtænkte planer om drastiske ændringer i skolestrukturen.
Hvis de derimod tænker tingene igennem, vil de forhåbentlig komme frem til samme konklusion som de meget engagerede lokalsamfund – DER ER INGEN GODE GRUNDE TIL AT LUKKE EN GOD SKOLE!

Publiceret 20 August 2014 11:45