Randers:

Seks borgermøder om skolestruktur

Af
Bent Larsen

Alle interesserede får rig mulighed for at høre mere om og stille spørgsmål til forslaget til ny skolestruktur. Randers Kommune afholder i alt seks borgermøder forskellige steder i kommunen, såfremt byrådet som ventet den 1. september vedtager at sende forslaget til ny skolestruktur i høring.
I alt vil der blive afholdt seks borgermøder forskellige steder i kommunen. Borgermøderne er hver især med fokus på områder, hvor skolerne i forslaget kommer til at hænge sammen.
På Randers Kommunes hjemmeside kan man finde en oversigt over, hvor og hvornår møderne holdes.

Publiceret 20 August 2014 08:51